کلیدواژه‌ها = نیتروگلیسیرین
مقایسه‌ی اثر رمی‌فنتانیل و نیتروگلیسیرین بر عوارض حین و پس از عمل جراحی رینوپلاستی: مراقبت و پیش‌گیری

دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 702-708

لطف‌اله افضلی بروجنی؛ مرضیه نادری لردجانی؛ مجید کبیری؛ علی حسن‌پور دهکردی


مقایسه‌ی اثر افزودن نیتروگلیسیرین، دگزامتازون و دارونما به لیدوکائین در بی‌حسی ناحیه‌ای داخل وریدی: یک مطالعه‌ی بالینی تصادفی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1873-1878

10.22122/jims.v35i462.8925

ابراهیم حسنی؛ علیرضا ماهوری؛ میر موسی آقداشی؛ نگین حسین‌زاده؛ اسما حسنی


انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3186-3193

مصطفی رستمی؛ مائده رنجبر