کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1659-1667

محمدرضا مؤمن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی


استخراج و تخمین میدان متراکم قلب از توالی تصاویر قلبی سه بعدی سی‌تی اسکن

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 521-531

حسن خواجه‌پور؛ سعید کرمانی؛ محمد هاشمی؛ مهدی کرمی


استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت تشخیص نرم‌افزاری حروف در متون فارسی

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3211-3220

شهروز گشمرد؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی