کلیدواژه‌ها = اسپرماتوژنز
بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک

دوره 40، شماره 697، بهمن و اسفند 1401، صفحه 981-990

10.48305/jims.v40.i697.0981

معصومه زیرک جوانمرد؛ احد زینالی؛ ساسان غضنفر اهری؛ ندا عابدپور


تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان

دوره 40، شماره 690، آذر و دی 1401، صفحه 800-817

10.48305/jims.v40.i690.0800

مینا زمانی الماسی؛ سمانه آقاجان‌پور؛ الهام حسینی؛ مهشید بذرافکن؛ سید امیر شاکر؛ مرجان صباغیان؛ محمدحسین نصر اصفهانی


اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 886-892

10.22122/jims.v38i602.13052

مژگان باقریان؛ اکبر کریمی؛ حسین صلواتی؛ علی اصغر پیله‌وریان؛ مریم عزیزی


همراهی تغییر سطح نشان‌های هیستونی H3K9ac و H3K9me2 در ناحیه‌ی تنظیمی ژن‌های ترانزیشن پروتئین و پروتامین با نقص اسپرماتوژنز

دوره 36، شماره 473، خرداد و تیر 1397، صفحه 277-283

10.22122/jims.v36i473.9240

رها فوایدی؛ نیلوفر سدیفی؛ محمدعلی صدیقی گیلانی؛ مریم شاه حسینی


بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 854-870

عرفانه شایگان نیا؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


عوامل ژنتیکی ناباروری در مردان

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1149-1162

آرزو کرم‌زاده؛ ها‌دی میرزاپور؛ مجید خیراللهی


اثر لیتیوم بر سطح تستوسترون، گنادوتروپین‌های هیپوفیزی و ساختمان بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 191-199

حوریا سید حسینی قهه؛ داود سهرابی؛ مریم موسوی؛ مریم قنبری گرگانی؛ سمیرا سرشار؛ سعیده مظوم‌زاده؛ زهرا حسینی