کلیدواژه‌ها = نوتروپنی
بررسی تأثیر داروی سیکلوفسفاماید بر میزان بیان ژن TLR2 در موش‌های Balb/c مبتلا به کاندیدیازیس منتشره

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 769-774

حمید مروتی؛ سپیده طلوعی؛ پروین دهقان؛ بهزاد برادران؛ امیر محمدی‌فرد؛ زهرا یوسفی


مقایسه‌ی رادیوگرافی قفسه‌ی صدری بیماران تب‌دار نوتروپنیک علامت‌دار و بدون علامت ریوی

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1124-1133

محسن میدانی؛ شیدا ماهوش؛ آتوسا ادیبی؛ فرزین خوروش