کلیدواژه‌ها = شبکیه
تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت

دوره 40، شماره 668، خرداد و تیر 1401، صفحه 256-261

10.48305/jims.v40.i668.0256

علیرضا دهقانی؛ محمد ملک احمدی؛ فرشته کرمعلی؛ ساره سروش‌زاده؛ حشمت‌اله قنبری؛ اردشیر طالبی؛ محمدحسین نصر اصفهانی


بررسی تأثیر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1544-1549

لیلا ناصری؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی


بررسی عدم تقارن ضخامت لایه‌ی فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از دستگاه OCT

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1185-1193

طاهره محمودی؛ راحله کافیه؛ حسین ربانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ محمدرضا اخلاقی؛ خاطره اربابیان؛ محمد احمدی