کلیدواژه‌ها = IgM
بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز و ارتباط عفونت با عوامل خطرزا در خانم‌های مراجعه‌کننده به چند آزمایشگاه شمال شهر تهران

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1257-1266

فاطمه قدمگاهی؛ مهران بهادران؛ احسان شریعت بهادری؛ نسرین احمدی اهواز؛ بهشید قدردوست؛ سید حسین حجازی