کلیدواژه‌ها = شکستگی هیپ
بررسی مرگ و میر یک ساله‌ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی

دوره 36، شماره 483، مرداد و شهریور 1397، صفحه 651-657

10.22122/jims.v36i483.10026

حسین اکبری اقدم؛ حمیدرضا حاجی هاشمی؛ داود کاظمی؛ هادی روانبد


ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1806-1811

ناصر جان‌محمدی؛ فاطمه ایزدپناه؛ بتول استادزاده؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی