کلیدواژه‌ها = بیماری قلبی- عروقی
مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1829-1841

فؤاد علیمرادی؛ مریم جوادی؛ حسین جوینده؛ سید امیرحسین ذهنی مقدم؛ نسترن میری


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس


بررسی ارتباط بین بیماری‌های قلبی- عروقی و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2423-2433

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ حسین صباغیه یزد؛ امیرحسین سلامت