مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

با پیشرفت علم و افزایش سطح بهداشت عمومی، با وجود کاهش چشم‌گیر بیماری‌های عفونی، شیوع بیماری‌های مزمن گسترش پیدا کرده است؛ به شکلی که سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌های قلبی- عروقی را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز مرگ و میر در جهان معرفی می‌کند. چاقی و اضافه وزن نیز در سال‌های اخیر یکی از مشکلات عمده‌ی سلامتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شمار می‌رود که با بسیاری از بیماری‌ها در ارتباط بوده، بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. به تازگی، مطالعات فراوانی در زمینه‌ی پیش‌گیری و درمان این بیماری‌ها در سراسر جهان به انجام رسیده است. محققان روش‌های گوناگونی از قبیل دارو درمانی، اصلاح رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی مناسب و استفاده از برخی مواد مغذی در قالب مکمل‌ها را برای دست‌یابی به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیک مورد استفاده قرار داده‌اند. در این میان، به کار بردن روشی کم‌خطر، مؤثر و در دسترس که بتوان از آن برای پیش‌گیری از این بیماری‌ها در افراد مختلف استفاده کرد، اهمیت فراوانی دارد. بررسی مطالعات مختلف نشان داده است که پروتئین آب پنیر (Whey protein) می‌تواند اثرات مفیدی در پیش‌گیری از این بیماری‌ها داشته باشد. این پروتئین از اجزای تشکیل دهنده‌ی شیر است و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد که آن را از سایر منابع پروتئینی متمایز می‌کند. در این مطالعه‌ی مروری، ما به بررسی تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در ممانعت از بروز بیماری‌های متابولیک می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Effects of Whey Protein Consumption on Prevention of Metabolic Diseases

نویسندگان [English]

 • Foad Alimoradi 1
 • Maryam Javadi 2
 • Hossein Jooyandeh 3
 • Sayed Amir Hossein Zehni-Moghadam 1
 • Nastaran Miri 1
1 Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Children Growth Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, School of Animal and Food Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

In recent years, although the infectious diseases have noticeably declined as a result of science advances and public hygiene improvements, the prevalence of chronic diseases have increased; the World Health Organization has introduced cardiovascular diseases as one of the most significant causes of death in the world. Obesity and overweight are considered to be major health problems in developed and developing countries which are tied to many diseases and impose a heavy economic and social burden on governments. Recently, numerous studies have been conducted worldwide to address the prevention and treatment of these diseases. Researchers have used a variety of methods including medication, dietetic quality improvement, appropriate physical activity, and the use of some nutrients in the form of supplements in order to decrease the risk of metabolic diseases. Therefore, using a low-risk, effective, and accessible method that can prevent these diseases in different people is of great significance. A review of various studies shows that whey protein can have beneficial effects on preventing these diseases. This protein is among the milk components and has unique features which make it distinct from other protein sources. Thus, the present study overviews the influence of consuming whey protein on prevention of metabolic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Whey protein Appetite
 • Metabolic diseases
 • Cardiovascular Disease
 1. Komlos J, Brabec M. The trend of BMI values of US adults by deciles, birth cohorts 1882-1986 stratified by gender and ethnicity. Econ Hum Biol 2011; 9(3): 234-50.
 2. Martorell R, Kettel KL, Hughes ML, Grummer-Strawn LM. Overweight and obesity in preschool children from developing countries. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24(8): 959-67.
 3. Cimadon HM, Geremia R, Pellanda LC. Dietary habits and risk factors for atherosclerosis in students from Bento Goncalves (state of Rio Grande do Sul). Arq Bras Cardiol 2010; 95(2): 166-72.
 4. Marshall K. Therapeutic applications of whey protein. Altern Med Rev 2004; 9(2): 136-56.
 5. Smithers GW. Whey and whey proteins_From gutter-to-gold. Int Dairy J 2008; 18(7): 695-704.
 6. Marcelo PA, Rizvi SSH. Physicochemical properties of liquid virgin whey protein isolate. Int Dairy J 2008; 18(3): 236-46.
 7. Jooyandeh H. Effect of fermented whey protein concentrate on texture of Iranian white cheese. J Texture Stud 2009; 40(5): 497-510.
 8. Jooyandeh H, Minhas KS, Kaur A. Sensory quality and chemical composition of wheat breads supplemented with fermented whey protein concentrate and whey permeate. INT J Food Sci Tech 2009; 46(2): 146-8.
 9. Jooyandeh H, Minhas KS. Effect of addition of fermented whey protein concentrate on cheese yield and fat and protein recoveries of Feta cheese. J Food Sci Technol 2009; 46(3): 221-4.
 10. Alimoradi F, Javadi M, Barikani A, Kalantari N, Ahmadi M. An overview of importance of breastfeeding. J Compr Ped 2014; 5(2): e14028.
 11. Walzem RL, Dillard CJ, German JB. Whey components: millennia of evolution create functionalities for mammalian nutrition: what we know and what we may be overlooking. Crit Rev Food Sci Nutr 2002; 42(4): 353-75.
 12. Krissansen GW. Emerging health properties of whey proteins and their clinical implications. J Am Coll Nutr 2007; 26(6): 713S-23S.
 13. Rudloff S, Kunz C. Protein and nonprotein nitrogen components in human milk, bovine milk, and infant formula: quantitative and qualitative aspects in infant nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997; 24(3): 328-44.
 14. Belobrajdic DP, McIntosh GH, Owens JA. A high-whey-protein diet reduces body weight gain and alters insulin sensitivity relative to red meat in wistar rats. J Nutr 2004; 134(6): 1454-8.
 15. Kawase M, Hashimoto H, Hosoda M, Morita H, Hosono A. Effect of administration of fermented milk containing whey protein concentrate to rats and healthy men on serum lipids and blood pressure. J Dairy Sci 2000; 83(2): 255-63.
 16. Whey protein. Monograph. Altern Med Rev 2008; 13(4): 341-7.
 17. Shahbazi R, Davoodi H, Esmaeili S, Mortazavian AM. Health-related aspect of whey proteins. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 7(5): 973-80. [In Persian].
 18. Ha E, Zemel MB. Functional properties of whey, whey components, and essential amino acids: mechanisms underlying health benefits for active people (review). J Nutr Biochem 2003; 14(5): 251-8.
 19. von Post-Skagegard M, Vessby B, Karlstrom B. Glucose and insulin responses in healthy women after intake of composite meals containing cod-, milk-, and soy protein. Eur J Clin Nutr 2006; 60(8): 949-54.
 20. Morifuji M, Sakai K, Sugiura K. Dietary whey protein modulates liver glycogen level and glycoregulatory enzyme activities in exercise-trained rats. Exp Biol Med (Maywood) 2005; 230(1): 23-30.
 21. Tang JE, Moore DR, Kujbida GW, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men. J Appl Physiol (1985) 2009; 107(3): 987-92.
 22. Hall WL, Millward DJ, Long SJ, Morgan LM. Casein and whey exert different effects on plasma amino acid profiles, gastrointestinal hormone secretion and appetite. Br J Nutr 2003; 89(2): 239-48.
 23. Fox PF. Milk proteins: General and historical aspects. In: Fox PF, McSweeney PLH, editors. Advanced dairy chemistry_1 proteins. New York, NY: Springer; 2003. p. 1-48.
 24. Madureira AR, Tavares T, Gomes AM, Pintado ME, Malcata FX. Invited review: physiological properties of bioactive peptides obtained from whey proteins. J Dairy Sci 2010; 93(2): 437-55.
 25. Layman DK. The role of leucine in weight loss diets and glucose homeostasis. J Nutr 2003; 133(1): 261S-7S.
 26. He Y, Hakvoort TB, Kohler SE, Vermeulen JL, de Waart DR, de TC, et al. Glutamine synthetase in muscle is required for glutamine production during fasting and extrahepatic ammonia detoxification. J Biol Chem 2010; 285(13): 9516-24.
 27. Lollo PC, Amaya-Farfan J, de Carvalho-Silva LB. Physiological and physical effects of different milk protein supplements in elite soccer players. J Hum Kinet 2011; 30: 49-57.
 28. Sienkiewicz T, Riedel CL. Whey and whey utilization: possibilities for utilization in agriculture and foodstuffs production. Essen, Germany: Verlag Th. Mann; 1990.
 29. Coultate TP. Food: The chemistry of its components. London, UK: Royal Society of Chemistry; 2009.
 30. Hernandez-Ledesma B, Ramos M, Gomez-Ruiz J. Bioactive components of ovine and caprine cheese whey. Small Ruminant Research 2011; 101: 196-204.
 31. Brody EP. Biological activities of bovine glycomacropeptide. Br J Nutr 2000; 84(Suppl 1): S39-S46.
 32. Etzel MR. Manufacture and use of dairy protein fractions. J Nutr 2004; 134(4): 996S-1002S.
 33. Layman DK, Walker DA. Potential importance of leucine in treatment of obesity and the metabolic syndrome. J Nutr 2006; 136(1 Suppl): 319S-23S.
 34. Babella G. Development and utilization of milk-and whey-protein concentrates in Hungary. Dev Food Sci 1984; 9: 241-52.
 35. Fouillet H, Mariotti F, Gaudichon C, Bos C, Tome D. Peripheral and splanchnic metabolism of dietary nitrogen are differently affected by the protein source in humans as assessed by compartmental modeling. J Nutr 2002; 132(1): 125-33.
 36. Shah NP. Effects of milk-derived bioactives: an overview. Br J Nutr 2000; 84(Suppl 1): S3-10.
 37. de Wit JN, Kessel T. Effects of ionic strength on the solubility of whey protein products. A colloid chemical approach. Food Hydrocoll 1996; 10(2): 143-9.
 38. Patel MT, Kilara A, Huffman LM, Hewitt SA, Houlihan AV. Studies on whey protein concentrates: Compositional and thermal properties. J Dairy Sci 1990; 73(6): 1439-49.
 39. Middleton N, Reid JR, Coolbear T, Jelen P. Proliferation and intracellular glutathione in Jurkat T cells with concentrated whey protein products. Int Dairy J 2003; 13(7): 565-73.
 40. Perez AA, Carrara CR, Sanchez CC, Santiago LG, Rodriguez Patino JM. Interfacial dynamic properties of whey protein concentrate/polysaccharide mixtures at neutral pH. Food Hydrocoll 2009; 23(5): 1253-62.
 41. Donnelly JL, Decker EA, McClements DJ. Iron-catalyzed oxidation of menhaden oil as affected by emulsifiers. J Food Sci 1998; 63(6): 997-1000.
 42. Veldhorst MA, Nieuwenhuizen AG, Hochstenbach-Waelen A, van Vught AJ, Westerterp KR, Engelen MP, et al. Dose-dependent satiating effect of whey relative to casein or soy. Physiol Behav 2009; 96(4-5): 675-82.
 43. Jakubowicz D, Froy O. Biochemical and metabolic mechanisms by which dietary whey protein may combat obesity and Type 2 diabetes. J Nutr Biochem 2013; 24(1): 1-5.
 44. Burton-Freeman BM. Glycomacropeptide (GMP) is not critical to whey-induced satiety, but may have a unique role in energy intake regulation through cholecystokinin (CCK). Physiol Behav 2008; 93(1-2): 379-87.
 45. Foltz M, Ansems P, Schwarz J, Tasker MC, Lourbakos A, Gerhardt CC. Protein hydrolysates induce CCK release from enteroendocrine cells and act as partial agonists of the CCK1 receptor. J Agric Food Chem 2008; 56(3): 837-43.
 46. Anderson GH, Tecimer SN, Shah D, Zafar TA. Protein source, quantity, and time of consumption determine the effect of proteins on short-term food intake in young men. J Nutr 2004; 134(11): 3011-5.
 47. Pichon L, Potier M, Tome D, Mikogami T, Laplaize B, Martin-Rouas C, et al. High-protein diets containing different milk protein fractions differently influence energy intake and adiposity in the rat. Br J Nutr 2008; 99(4): 739-48.
 48. Pal S, Ellis V. The acute effects of four protein meals on insulin, glucose, appetite and energy intake in lean men. Br J Nutr 2010; 104(8): 1241-8.
 49. Sousa GT, Lira FS, Rosa JC, de Oliveira EP, Oyama LM, Santos RV, et al. Dietary whey protein lessens several risk factors for metabolic diseases: a review. Lipids Health Dis 2012; 11: 67.
 50. Lorenzen J, Frederiksen R, Hoppe C, Hvid R, Astrup A. The effect of milk proteins on appetite regulation and diet-induced thermogenesis. Eur J Clin Nutr 2012; 66(5): 622-7.
 51. Hursel R, van der Zee L, Westerterp-Plantenga MS. Effects of a breakfast yoghurt, with additional total whey protein or caseinomacropeptide-depleted alpha-lactalbumin-enriched whey protein, on diet-induced thermogenesis and appetite suppression. Br J Nutr 2010; 103(5): 775-80.
 52. Lam SM, Moughan PJ, Awati A, Morton HR. The influence of whey protein and glycomacropeptide on satiety in adult humans. Physiol Behav 2009; 96(1): 162-8.
 53. Akhavan T, Luhovyy BL, Brown PH, Cho CE, Anderson GH. Effect of premeal consumption of whey protein and its hydrolysate on food intake and postmeal glycemia and insulin responses in young adults. Am J Clin Nutr 2010; 91(4): 966-75.
 54. Pal S, Ellis V, Dhaliwal S. Effects of whey protein isolate on body composition, lipids, insulin and glucose in overweight and obese individuals. Br J Nutr 2010; 104(5): 716-23.
 55. Pilvi TK, Harala S, Korpela R, Mervaala EM. Effects of high-calcium diets with different whey proteins on weight loss and weight regain in high-fat-fed C57BL/6J mice. Br J Nutr 2009; 102(3): 337-41.
 56. Frestedt JL, Zenk JL, Kuskowski MA, Ward LS, Bastian ED. A whey-protein supplement increases fat loss and spares lean muscle in obese subjects: a randomized human clinical study. Nutr Metab (Lond) 2008; 5: 8.
 57. Zhang Y, Guo K, LeBlanc RE, Loh D, Schwartz GJ, Yu YH. Increasing dietary leucine intake reduces diet-induced obesity and improves glucose and cholesterol metabolism in mice via multimechanisms. Diabetes 2007; 56(6): 1647-54.
 58. Ahmadi Kani Golzar F, Sheikholeslami Vatani D, Mojtahedi H, Marandi SM. The effects of whey protein isolate supplementation and resistance training on cardiovascular risk factors in overweight young men. J Isfahan Med Sch 2012; 30(181): 289-301. [In Persian].
 59. Royle PJ, McIntosh GH, Clifton PM. Whey protein isolate and glycomacropeptide decrease weight gain and alter body composition in male Wistar rats. Br J Nutr 2008; 100(1): 88-93.
 60. Sattler FR, Rajicic N, Mulligan K, Yarasheski KE, Koletar SL, Zolopa A, et al. Evaluation of high-protein supplementation in weight-stable HIV-positive subjects with a history of weight loss: a randomized, double-blind, multicenter trial. Am J Clin Nutr 2008; 88(5): 1313-21.
 61. Mortensen LS, Hartvigsen ML, Brader LJ, Astrup A, Schrezenmeir J, Holst JJ, et al. Differential effects of protein quality on postprandial lipemia in response to a fat-rich meal in type 2 diabetes: comparison of whey, casein, gluten, and cod protein. Am J Clin Nutr 2009; 90(1): 41-8.
 62. Pal S, Ellis V, Ho S. Acute effects of whey protein isolate on cardiovascular risk factors in overweight, post-menopausal women. Atherosclerosis 2010; 212(1): 339-44.
 63. Pal S, Ellis V. The chronic effects of whey proteins on blood pressure, vascular function, and inflammatory markers in overweight individuals. Obesity (Silver Spring ) 2010; 18(7): 1354-9.
 64. Frid AH, Nilsson M, Holst JJ, Bjorck IM. Effect of whey on blood glucose and insulin responses to composite breakfast and lunch meals in type 2 diabetic subjects. Am J Clin Nutr 2005; 82(1): 69-75.
 65. Li C, Chen P, Palladino A, Narayan S, Russell LK, Sayed S, et al. Mechanism of hyperinsulinism in short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency involves activation of glutamate dehydrogenase. J Biol Chem 2010; 285(41): 31806-18.
 66. Mortensen LS, Holmer-Jensen J, Hartvigsen ML, Jensen VK, Astrup A, de VM, et al. Effects of different fractions of whey protein on postprandial lipid and hormone responses in type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr 2012; 66(7): 799-805.
 67. Coker RH, Miller S, Schutzler S, Deutz N, Wolfe RR. Whey protein and essential amino acids promote the reduction of adipose tissue and increased muscle protein synthesis during caloric restriction-induced weight loss in elderly, obese individuals. Nutr J 2012; 11: 105.
 68. Holmer-Jensen J, Hartvigsen ML, Mortensen LS, Astrup A, de VM, Holst JJ, et al. Acute differential effects of milk-derived dietary proteins on postprandial lipaemia in obese non-diabetic subjects. Eur J Clin Nutr 2012; 66(1): 32-8.
 69. Morifuji M, Sakai K, Sanbongi C, Sugiura K. Dietary whey protein downregulates fatty acid synthesis in the liver, but upregulates it in skeletal muscle of exercise-trained rats. Nutrition 2005; 21(10): 1052-8.
 70. Bortolotti M, Maiolo E, Corazza M, Van DE, Schneiter P, Boss A, et al. Effects of a whey protein supplementation on intrahepatocellular lipids in obese female patients. Clin Nutr 2011; 30(4): 494-8.
 71. Aldrich ND, Reicks MM, Sibley SD, Redmon JB, Thomas W, Raatz SK. Varying protein source and quantity do not significantly improve weight loss, fat loss, or satiety in reduced energy diets among midlife adults. Nutr Res 2011; 31(2): 104-12.
 72. Ballard KD, Kupchak BR, Volk BM, Mah E, Shkreta A, Liptak C, et al. Acute effects of ingestion of a novel whey-derived extract on vascular endothelial function in overweight, middle-aged men and women. Br J Nutr 2013; 109(5): 882-93.
 73. Pal S, Radavelli-Bagatini S. The effects of whey protein on cardiometabolic risk factors. Obes Rev 2013; 14(4): 324-43.
 74. Luhovyy BL, Akhavan T, Anderson GH. Whey proteins in the regulation of food intake and satiety. J Am Coll Nutr 2007; 26(6): 704S-12S.
 75. Ballard KD. Cardiovascular effects of chronic and acute whey protein ingestion. Br J Nutr 2011; 105(10): 1415-7.
 76. Lee YM, Skurk T, Hennig M, Hauner H. Effect of a milk drink supplemented with whey peptides on blood pressure in patients with mild hypertension. Eur J Nutr 2007; 46(1): 21-7.
 77. Sheikholeslami VD, Ahmadi Kani GF. Changes in antioxidant status and cardiovascular risk factors of overweight young men after six weeks supplementation of whey protein isolate and resistance training. Appetite 2012; 59(3): 673-8.
 78. Pal S, Ellis V. Acute effects of whey protein isolate on blood pressure, vascular function and inflammatory markers in overweight postmenopausal women. Br J Nutr 2011; 105(10): 1512-9.