کلیدواژه‌ها = زنجبیل
تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور

دوره 40، شماره 672، خرداد و تیر 1401، صفحه 349-355

10.48305/jims.v40.i672.0349

محمد امین؛ علی حاجی غلامی؛ حوریه انصاری؛ آزاده مقدس


مقایسه‌ی اثر زنجبیل با متوکلوپرامید در پیش‌گیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله‌سیستکتومی

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1121-1127

علیرضا مسلم؛ محمد نعمت‌شاهی؛ محبوبه نعمت‌شاهی؛ عاطفه اسدی؛ عقیل‌ اله کیخسروی؛ حسن اژدری زرمهری


زنجبیل و نفروپاتی دیابتی

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-89

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری