کلیدواژه‌ها = پروتئین نوترکیب
کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2232-2238

جواد زواررضا؛ نادر خالقی؛ علی حاتمی؛ معصومه حیدری؛ رضا منصوری مجومرد؛ محمدحسین شیخها؛ مجید مجرد


ارزیابی توانایی پروتئین نوترکیب 31Omp بروسلا ملی تنسیس در تکثیر سلول‌های طحال موش‌های ایمن شده در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1036-1045

امیر قاسمی؛ محمد حسین سالاری؛ امیرحسن زرنانی؛ محمود جدی تهرانی؛ رضا رنجبر


مطالعه‌ی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن بهینه ‌شده‌ی زیر واحد B کلرا توکسین به عنوان کاندید واکسن

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 378-387

شهرام نظریان؛ محمدعلی عارف‌پور؛ محمدجواد باقری‌پور؛ غلامرضا اولاد


مقایسه‌ی تعداد نسخه‌های درج شده‌ی ژن 10-IP با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی بر اساس سیستم ترانسپوزونی PiggyBac در ژنوم سلول‌های Human embryonic kidney

دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 170-181

هادی میرزاپور؛ آرزو کرم‌زاده؛ حسین خان احمد؛ رسول صالحی؛ مجید خیرالهی