کلیدواژه‌ها = سلول‌های بنیادی عصبی
سلژیلین عامل افزایش تمایز سلول‌های بنیادی عصبی موش به نورون

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 212-219

کامبیز حسن‌زاده؛ روح‌اله مولودی؛ مهرنوش نیک‌زبان؛ هامون مقبل؛ اسماعیل ایزدپناه