کلیدواژه‌ها = هم‌کشتی
بررسی تأثیر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1544-1549

لیلا ناصری؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


بررسی تأثیر سلول‌های بنیادی پالپ دندان شیری انسانی بر سلول‌های توموری 562K در شرایط هم‌کشتی

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1633-1645

منا گرجی؛ بتول هاشمی بنی؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی؛ راضیه علی‌پور؛ مریم علی اکبری


جداسازی پلاسماسل از خون محیطی و هم‌کشتی با سلول استرومای مغز استخوان به منظور کشت طولانی مدت

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 534-543

معصومه بزاز؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ مهدی مهدوی؛ مهدی زین‌الدینی