کلیدواژه‌ها = ترکیب بدن
بررسی ارتباط دریافت‌های غذایی و ترکیب بدن با ضخامت اینتیمای شریان کاروتید در بیماران با حمله‌ی ایسکمیک گذرا

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1617-1626

آصفه کیانی؛ فریبرز خوروش؛ اکبر حسن‌زاده؛ غلامرضا عسکری


تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتنسین (ACE) زنان یائسه

دوره 32، شماره 310، آذر و دی 1393، صفحه 1965-1975

مریم میرحاج؛ الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی؛ علی‌رضا صفرزاده


بررسی تأثیر مصرف مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر ترکیب بدن

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1728-1738

مهدیه شیخی؛ لیلا آزاد بخت