کلیدواژه‌ها = سرطان معده
اثر همزمان عصاره‌ی میوه‌ی بلوط و سیس پلاتین بر روی چرخه‌ی سلولی، آپوپتوز و بیان ژن‌های کلیدی P21, MMP2, CDK2 در رده‌ی سلولی سرطان معده

دوره 41، شماره 748، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1128-1139

10.48305/jims.v41.i748.1128

مریم مهدی ساسان؛ حمید گله داری؛ سید منصور سیدنژاد؛ سالار اندرزی؛ محمدرضا حجاری


بررسی عوامل مرتبط با سرطان معده با رویکرد شبکه‌ی عصبی و رگرسیون لجستیک چندگانه: مطالعه‌ی مورد-شاهدی

دوره 40، شماره 693، آذر و دی 1401، صفحه 880-889

10.48305/jims.v40.i693.0880

آرمین نقی پور؛ میثم حسینی؛ ارسلان رحمانی؛ زهرا نقیبی فر


بررسی سمیت سلولی ترکیب متفورمین با دوسه‌تاکسل و 5-فلورواوراسیل بر روی سلول‌های سرطان معده

دوره 38، شماره 567، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 139-146

10.22122/jims.v38i567.12384

مریم مریم فاتحی اقدم؛ نوروز نجف‌زاده؛ محمد قاسم گل‌محمدی


مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 82-92

امیر کاوسی؛ یوسف بشیری؛ یداله محرابی؛ کوروش اعتماد


بررسی تأثیر 372-miR بر ناپایداری ژنومیکی در رده‌ی سرطان معده‌‌ی انسانی 45-MKN

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2035-2047

ثریا قاسمی؛ حسین مزدارانی؛ مسعود سلیمانی