گزارش یک مورد نادر دیسفاژی به علت بیماری forestier یا DISH

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز.

2 دستیار گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز.

چکیده

دیسفاژی یکی از شکایات شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای گوش و حلق ، داخلی و اعصاب است که علل متعددی برای آن شناخته شده است ، بیماری Forestier یا DISH یک علت ناشایع ولی قابل درمان دیسفاژی است . DISH (هیپراستئوز منتشر اسکلتی ایدیوپاتیک) یک اختلال روماتولوژیک است که با تولید بیش از حد استخوان در مناطق استخوانی و اتصال تاندونها به استخوان درتمام بدن مشخص میشود شیوع بیماری در بیماران دیابتی و جنس مرد بیشتر است و با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد.
در این مقاله آقای 60 ساله‌ای معرفی میشود که بعلت دیسفاژی پیشرونده نسبت به جامدات از 6 سال قبل تحت بررسی قرار گرفت. گرافی گردن و بلع باریم بیمار مؤید کلیسفیکاسیون منتشر لیگامانی و برآمدگی استئوفیتی و کمپرسیون مری بود.
نتیجه. بیمار ابتدا تحت درمان توسط داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی قرار گرفت ولی بعلت عدم دریافت پاسخ کلینیکی مطلوب جهت رزکسیون جراحی ارجاع شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2