مقایسه میانگین سطح سرمی C3و C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی با بارداری طبیعی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
فشارخون بالا هنوز هم از علل مرگ و میر مادر‏، نوزاد و جنین می‌باشد. در کشورهای توسعه‌یافته تا 25 % از کل مرگ و میر بارداری و حوالی زایمان به‌علت فشار خون می‌باشد. نقش عوامل ایمونولوژیک در پیدایش پره اکلامپسی در حال گسترش می‌باشد. در بعضی مطالعات کاهش کمپلمان C4 و C3 در حالات پره اکلامپسی دیده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات سطح سرمی C3و‌ C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی و مقایسه آن با بارداری‌های طبیعی است.

روش ها
این مطالعة مورد-شاهدی به مدت یک سال از شهریور 82 تا شهریور 83 انجام گرفته است. بیماران موردمطالعه، خانم‌های باردار با سن حاملگی بالای 20 هفته بودند که فشار خون بالاتر یا مساوی mmHg به همراه پروتئین اوری mg 300 یا بیشتر در ادرار 24 ساعته و یا gr/dl3 در نمونة ادرار تصادفی داشتند. تعداد مورد 23 نفرو شاهد 34 نفر در نظر گرفته شد.

یافته ها
از 57 نفر خانم باردار مورد مطالعه، 23 نفر مبتلا به پره اکلامپسی بوده و 34 نفر بارداری طبیعی داشتند. میانگین مقدار C3 در مبتلایان به پره اکلامپسی، mg/dl82/25±8/98و در سایر بارداری‌ها mg/dl03/29±5/112 بود (05/0p

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Mean Level of C3 & C4 Complements in Pre-eclamptic Patients and Normal Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Aram
  • Ali Shahbazi
چکیده [English]

Background:
Hypertension is still an important cause of mortality in mother, fetus and neonate. Up to 25% of perinatal mortality in developing countries is due to hypertension. The role of immunologic factors in development of pre-eclampsia is increasing. Decreased level of C3 & C4 complements in pre-eclamptic patients has been documented in some studies. The goal of this study is to compare the level of C3 & C4 in patients with normal pregnancy versus those with pre-eclampsia.

Methods:
This cross-sectional study was performed during one year, among pregnant women with a gestational age of more than 20 weeks and blood pressure over 140/90 mmHg plus proteinuria over 300 mg in 24h-urine or over 30 mg/dl in random urine. We selected 23 pre-eclamptic cases and 34 controls.

Findings:
Mean level of C3 in pre-eclamptic patients was 98.8±25.82 mg/dl and 112.5±29.03 mg/dl in controls (p<0.005). Mean level of C4 in pre-eclamptic patients was 27.9±10.62 mg/dl and 35±11.25 mg/dl in controls (p<0.05).

Conclusion:
In this study, the level of C3 & C4 in pre-eclamptic patients was lower than in those without pre-eclamsia. It is suggested that decreased level of these complements can be considered as a predictive factor of pre-eclampsia. More studies are warranted in this field.

Key words:
Preeclampsia, complement (C3 & C4), pregnancy