یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

چکیده
کسب مهارت‌های دستی که در شرایط ویژه و محرومیت از امکانات بتواند جایگزین تجهیزات آندوسکوپیک اتاق عمل گردد هم برای یک ارولوژیست و هم برای بیمار او سودمند است. هدف از مطالعه حاضر گزارش یک روش عملی ساده برای خارج کردن استنت داخلی حالب به کمک معاینه مهبلی، در برخی بیماران زن و در شرایط ویژه است.

روش ها:
در 6 ماه اول سال 1384، تعداد 34 بیمار (37 حالب) دارای استنت داخلی حالب، به طور اتفاقی در این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر شرکت داده شدند. تکنیک با بی حسی موضعی (مگر در بیماران نیازمند به بیهوشی به دلایل دیگر) پس از موافقت و رضایت شفاهی بیمار انجام می شد.
بیمار با مثانه نیمه پر در وضعیت لیتوتومی قرار گرفته، دستگاه تناسلی او از نظر وجود پاتولوژی احتمالی (واژنیت آتروفیک، پرولاپس و ...) معاینه می گردید. سپس با دست چپ معاینه مهبلی صورت می گرفت و در مجاورت دیواره قدامی مهبل و تریگون، حالب حاوی کاتتر لمس می گردید. آن گاه با دست راست و با یک پنس با سر منحنی (راموئل)، 6-5 سانتیمتر وارد پیشابراه شده، پس از گرفتن کاتتر و حس قوام پلاستیکی آن در دهانه راموئل، به آرامی آن را خارج می‌کردیم.

یافته ها:
این روش در اولین گروه بیماران در 27 مورد از 37 (73%) مورد موفقیت آمیز بوده و عارضه مهمی برای بیماران نداشته است.

نتیجه گیری:
در شرایطی که سیستوسکوپ در دسترس نیست، می‌توان خارج کردن کاتتر حالب با راهنمایی معاینه مهبلی را در برخی زنان مسن انجام داد. بهترین نتایج زمانی حاصل می گردد که مثانه نیمه پر و بیمار دارای واژینیت آتروفیک و فاقد سیستوسل باشد

واژگان کلیدی:
استنت داخلی حالب، معاینه مهبلی، سیستوسل

عنوان مقاله [English]

An Innovative Technique: Ureteral Stent Removal by Vaginal Examination

نویسندگان [English]

  • Mahtab Zargham
  • Homayoun Abbasi
  • Iraj Moshki
  • Mehran Rezvani
چکیده [English]

BACKGROUND:
Finding manual skills for special circumstances would be important both for the urologist and the patient. In this study a simple technique was examined to facilitate the removal of ureteral stent by vaginal examination in some female patients under special condition.

METHODS:
Overall, 32 female patients (37 ureteral stent) underwent Stent Removal by Vaginal (SVR) examination technique. The patient was positioned in lithotomic position and was asked to keep her bladder semi-full. The ureteral stent in the ureteral orifice was touched by the index finger between the anterior vaginal wall and the bladder trigone; then the grasping forceps held by the other hand entered the bladder through the urethra to reach the end of the stent and pull it gently and completely.

FINDINGS:
The technique was done successfully in stents. No significant side effect was observed after using SRV technique, but gross hematuria was seen in eight patients (23%).

CONCLUSION:
S.R.V. technique is a simple and effective procedure that dose not require additional equipments or personnel. was more useful in elderly women with atrophic vaginitis and without cystocele.

KEY WORDS:
Ureteral stent, vaginal examination, cystocele