دوره و شماره: دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386 
بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل

صفحه 25-16

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ بهزاد ناظم الرعایا؛ داریوش زنگل گیاه؛ بهرام سلیمانی


بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در نمونه‌های سرطان پستان در شهر اصفهان

صفحه 33-26

معصومه فغانی؛ مهدی نیکبخت دستجردی؛ منصور صالحی؛ محمد ربانی؛ اردشیر طالبی؛ مهری فقیهی؛ بهرام سلیمانی


مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی

صفحه 64-58

ناصرقلی صفرنژاد؛ مهدی فشارکی‌زاده؛ دیانا طاهری؛ سارا افضل‌زاده


مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B

صفحه 71-65

سید محمد رضا خادمی؛ مسعود امینی؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ پریسا شعاعی


بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو

صفحه 95-88

خلیل الله ناظم؛ بهشته پدیدار؛ مسعود سماورچی تهرانی؛ وحید نوریان


یک روش ابتکاری: خارج کردن استنت داخلی حالب از طریق معاینه مهبلی

صفحه 102-96

مهتاب ضرغام؛ همایون عباسی؛ ایرج مشکی؛ مهران رضوانی


سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری

صفحه 110-103

احمدرضا اخوت؛ مهدی خلج؛ زهرا دانش؛ محمود بلوچی