دوره و شماره: دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386، صفحه 1-112 
میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ محمود کبیری؛ محمد یزدانی؛ مژگان مرتضوی؛ امیر میرمحمدصادقی؛ مهدی ایزدی


بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت

محسن میدانی؛ لیلی چمنی تبریز؛ حجت زراعتی؛ بهرام رازین؛ بهاره جمالی؛ لطیف گچکار؛ سهیلا عسگری؛ حجت‌اله ربانی؛ مهیار استاد کرم‌پور


آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟

مهدی سالک؛ مهین هاشمی پور؛ مصطفی هاشمی؛ مهسا حاج رحیمی؛ سمیه صادقی؛ زیبا فرج زادگان؛ سیلوا هوسپیان؛ رضوانه هادیان


مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون

حیدرعلی معینی؛ فاطمه اسلامی؛ محمدرضا اخلاقی؛ افسانه نادری بنی؛ اکرم ریسمانچیان؛ علی نجفیان جزی پست


تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی

سمیرا اشرفی؛ حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ همایون عباسی؛ فرحناز مولوی؛ مرضیه تولایی پست


فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان

نظام الدین برجیس؛ عبدالرضا نخعی؛ علی اصغر نریمانی؛ زهرا دانش شهرکی؛ سید مرتضی هاشمی


گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول

غلامعلی نادریان؛ حمید فشارکی؛ محمد قریشی؛ واله سجادی پست