گزارش یک مورد نادر فقدان عضو مادرزادی در چهار اندام فوقانی و تحتانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: مصرف داروهای تراتوژن در طول بارداری می‌تواند یکی از علل فقدان عضو مادرزادی باشد. گزارش مورد: نوزاد یک ماهه‌ای گزارش می‌شود که از بدو تولد فاقد انگشتان دست و پا و استخوان‌های متاتارس و متاکارپ بود. این عارضه، نوع نادری از اختلالات مادرزادی است. این کودک حاصل یک ازدواج فامیلی بود و شرح حال بیماری مادرزادی در خانواده وجود نداشت. مادر از دو سال قبل از بارداری تا پایان ماه دوم بارداری از قرص‌های آمی‌تریپ‌تیلین و کلردیازپوکساید استفاده می‌کرده است. نتیجه‌گیری: با توجه به مصرف دارو توسط مادر در دو ماه اول بارداری و عدم وجود شرح حال بیماری مادرزادی در خانواده، احتمال دارد ناهنجاری‌های مادرزادی این نوزاد با مصرف دارو توسط مادر ارتباط داشته باشد. لازم است به خانم‌های در معرض بارداری توصیه شود در صورت عدم اطمینان از وضعیت بارداری خود از مصرف هرگونه دارو بدون تجویز پزشک خودداری نمایند. واژگان کلیدی: ناهنجاری مادرزادی، فقدان عضو مادرزادی، دارو

عنوان مقاله [English]

A Rare Case with Congenital Anomalies in Upper and Lower Limbs

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Nouraee
Assistant Professor of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Consumption of teratogenic drugs is one of the causes of congenital limb deficiencies. Background: A one-month old neonate is reported who had neither finger and toes, nor metatarsal and metacarpal bones; this is a rare type of congenital disorders. There was no history of congenital anomaly in relatives, and the parents had a consanguineous marriage. From two years before pregnancy until the end of the second month of pregnancy, the mother consumed Amitriptyline and Chlordiazepoxide. Case Report: Given that the mother consumed drugs during the first two months of pregnancy and considering the lack of family history of congenital anomalies, the reported anomalies in the neonate might be associated with drug use in mother. It is necessary to increase the knowledge of women in reproductive age group about using drugs only with physician prescription. Conclusion: Congenital anomaly, congenital limb deficiency, drug Key words