گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 فلوشیپ ویتره و رتین، مرکز پزشکی فیض، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 فلوشیپ ویتره و رتین، دانشیار گروه چشم‌پزشکی، مرکز پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 فلوشیپ قرنیه، دانشیار گروه چشم‌پزشکی، مرکز پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 اپتومتریست، کلینیک چشم پزشکی

چکیده

مقدمه:   طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها، داروها و سموم بر عصب بینایی اثر می‌گذارند. از بین داروهای ضد سل، اتامبوتول مهم‌ترین موردی است که بر عصب بینایی اثر توکسیک دارد. معرفی بیمار: بیمار آقای 62 ساله‌ای است که 6 سال قبل به دنبال ابتلا به سل استخوانی شست دست راست، با چهار داروی ایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول و پیرازین‌آمید تحت درمان قرار گرفته و پس از گذشت 3 ماه، به علت عارضه نوریت رتروبولبار و تاری دید ناشی از اتامبوتول در بیمار، مصرف داروها قطع گردیده بود. حدت بینایی بیمار تصحیح شده، در زمان گزارش، OD: HM, OS: 7/10 بود؛ اپتیک دیسک هر دو چشم رنگ پریده بود. نتیجه‌گیری: با توجه به علائم بیمار و اپتیک نوروپاتی ناشی از مصرف داروی اتامبوتول، باید در بیماران مبتلا به سل که با مصرف این دارو تحت درمان می‌باشند، تأثیرات توکسیک این دارو بر عصب بینایی مورد نظر قرار گرفته، پی‌گیری دوره‌ای به این منظور برای بیمار انجام شود. واژگان کلیدی: توکسیک اپتیک نوروپاتی، اپتیک آتروفی، سل، اتامبوتول

عنوان مقاله [English]

A Case Report of Ethambutol Toxic Optic Atrophy

نویسندگان [English]

  • Gholamali Naderian 1
  • Hamid Fesharaki 2
  • Mohammad Ghoraishi 3
  • Valleh Sajjadi 4
1 Vitreoretinal Sergeon, Feiz Ophthalmology Center, Isfahan University of Medical Sciences
2 Vitreoretinal Sergeon, Associate Professor of Ophthalmology, Farabi Ophthalmology Center, Isfahan University of Medical Sciences
3 Anterior Segment Sergeon, Associate Professor of Ophthalmology, Farabi Ophthalmology Center, Isfahan University of Medical Sciences
4 Optometrist, Ophthalmology Clinic
چکیده [English]

In this paper, we present a case with acute vision loss due to ethambutol therapy. A sixty-three year-old man underwent tuberculosis treatment (Ethambutol, Izoniazid, Rifampicin, Pirazin Amid) six years before this report. Acute bilateral vision loss occurred three months later while receiving ethambutol treatment. Total vision loss in one eye, and partial vision loss in another eye and optic atrophy were found on physical and neurological examinations. Ethambutol is one of the major drugs in tuberculosis treatment. It is usually well tolerated; however an Important side effect of this drug is retro bulbar optic neuropathy, which should be considered. Background: Toxic optic neuropathy, optic Atrophy, tuberculosis, ethambutol Key words