مقایسه‌ی استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی در فرایند پلاستینیشن سه بعدی قابل انعطاف در قلب

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، دانشکده‌ی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 دانشیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 کارشناس میکروسکوپ الکترونی، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

7 دانشجوی دکترای آناتومی، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: متخصصان علم تشریح از گذشته‌ای دور همواره در جستجوی روشی برای نگهداری بافت‌های نرم بدن انسان و تهیه‌ی نمونه‌هایی بادوام، خشک، بدون بو و قابل حمل بوده‌اند. پلاستینیشن یک تکنیک بی‌نظیر جهت نگهداری بافت‌ها است. در این روش، آب و چربی بافت توسط یک مایع حلال حد واسط جایگزین می‌گردد؛ سپس این حلال مایع، با یک پلی‌استر مخصوص جایگزین می‌شود. نمونه‌های پلاستینه شده بدون بو، بادوام، باقوام و انعطاف پذیر می‌باشند. یکی از مشکلات پیش رو در زمینه‌ی بررسی نمای ظاهری احشاء این است که همیشه بعد از عمل فیکساسیون توسط فرمالین، احشاء رنگ طبیعی خود را از دست داده، کیفیت ظاهری و زیبایی نمونه‌ها (عضله، عروق، اعصاب، بافت همبند، قشر و مغز کلیه و ...)کاهش می‌یابد و علاوه بر این، طی عمل پلاستینیشن در تمام قسمت‌های بافت، رنگی مشابه ایجاد شده، کیفیت ظاهری بیشتر کاهش می‌یابد. این تحقیق با هدف اعمال روشی انجام گرفت که برای درک بهتر قسمت‌های مختلف احشای پلاستینه شده، رنگ طبیعی احشاء را حفظ و یا بهبود بخشد و نمونه‌ی فیکس شده‌ی بدون رنگ را از لحاظ ظاهری مطلوب‌تر نماید تا قسمت‌های مختلف بافت (دریچه‌ها، عضله‌ی قلب (نمای خارجی)، ترابکولاها و ...) از لحاظ نمای ظاهری (Gross Anatomy) وضوح بهتری پیدا کند. همچنین بتوان نمونه‌ای تهیه نمود که در اثر برخورد با زمین و یا استفاده‌های مکرر شکننده نباشد. روش‌ها: ابتدا نمونه‌های طبیعی قلب گوسفند تهیه و به وسیله‌ی فرمالین 5 درصد به مدت 6 تا 10روز (بسته به حجم نمونه) فیکس شد. سپس این نمونه‌ها تشریح و به وسیله‌ی رنگ طبیعی روناس و رنگ صنعتی ائوزین و مخلوطی از این دو رنگ، رنگ آمیزی گردید. این نمونه‌ها توسط استون و در درجه‌ی حرارت 25- درجه‌ی سانتی‌گراد آب‌گیری شد و سپس به گرم‌خانه منتقل و به وسیله‌ی استون در درجه حرارت 30+ درجه‌ی سانتی‌گراد چربی‌گیری گردید؛ به عبارت دیگر، استون جایگزین ملکول‌های آب و چربی در بافت شد. سپس نمونه‌ها به اطاقک خلأ منتقل و استون موجود در بافت خارج شد و به جای آن، ملکول‌های پلی‌استر تحت فشار خلأ در بافت تزریق گردید. آن گاه این نمونه‌ها از اطاقک خلأ خارج گردید و در مجاورت هوا و به وسیله‌ی اشعه‌ی UV پردازش شد. یافته‌ها: رنگ آمیزی نمونه‌ها با مخلوطی از رنگ‌های روناس و ائوزین، بعد از عمل فیکساسیون و قبل از انجام پلاستینیشن، نمای ظاهری و زیبایی نمونه‌های پلاستینه شده را افزایش می‌دهد. نتیجه‌گیری: رنگ آمیزی نمونه‌های پلاستینه شده باعث جذاب شدن رنگ ظاهری نمونه‌ها می‌گردد و می‌تواند در جذابیت درس آناتومی و همچنین افزایش کیفیت ظاهری نمونه‌های آناتومیک تأثیر بسزایی داشته باشد و به عنوان روشی مناسب و قابل قبول برای آموزش مورد استفاده قرار گیرد تا بر روند ارتقای کیفیت آموزش تأثیر مثبت اعمال کند. واژگان کلیدی: پلاستینیشن، رنگ صنعتی، رنگ طبیعی، پلی‌استر.

عنوان مقاله [English]

Comparing Using of Natural and Chemical Dyes in Process of Flexible 3-Dimentional Plastination in Heart

نویسندگان [English]

  • Abbas ali Rabiei 1
  • Ebrahim Esfandiary 2
  • Morteza Hajian 3
  • Atefeh Shamosi 4
  • Mohammad Mardani 5
  • Bahman Rashidi 1
  • Shahnaz Razavi 5
  • Hamid shafizade 6
  • Ali Valiani 7
1 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, School of Chemistry, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 MSc Student, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 PhD Student, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Anatomists had been searching to find methods for preserving soft human tissues and produce natural samples with durable, dry, odorless, and portable in briefcase properties. Plastination is a modern method for preparing such tissue samples. In plastination, water and fat are extracted from tissues and replaced with a dissolver fluid, which in its turn is replaced with a special kind of polyester. Usually, the organs like hearts, lungs, kidneys, striated muscles, vessels, nerves, connective tissue, etc, which are treated with formalin, loss their beautiful color and take a dull appearance after fixation. Tissue staining with natural dyes is one method for somehow preserving tissue natural color and increasing its appearance activity to prepare better samples in terms of appearance and suitable clearance of different parts (valves, muscles, trabeculae…). Also, we have to prepare non fragile samples. Methods: At first, some visceral organs (sheep hearts) were prepared and fixed by formalin 5% for 4 to 10 days. Then they were dissected for anatomic details and were put in a chemical dye called eosin and natural dye called ronnas. After dehydration by acetone in -25 °C and defeating with acetone in +30 °C, samples were put in the vacuum chamber to replace acetone instead of polymer under the vacuum pressure; finally the samples were cured with the ultra violate wave. Findings: We found that after fixation and before plastination staining of organs with eosin and ronnas resulted in beautiful appearance of tissues. Conclusion: Staining of organs resulted in beautiful appearance of tissues which are effective in increasing the attractively of teaching and learning anatomy. Also, it has affection in the raising appearance quality and has positive impression in the quality of education. Keywords: Plastination, Natural dye, Industrial dye, Polyester.