چگونه از تغییر روش زندگی برای راهنمایی بیمارانی‌که افزایش وزن دارند استفاده کنیم؟

نوع مقاله : Continuous Medical Education

نویسنده

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

چگونه از تغییر روش زندگی برای راهنمایی بیمارانی‌که افزایش وزن دارند استفاده کنیم؟

نویسنده [English]

  • Behnaz Khani
چکیده [English]

-