کاربرد پروستاگلاندین‌ها در درمان گلوکوم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

                  واژگان کلیدی: پروستاگلاندین‌ها شامل لاتونوپروست، انوپروستون، تراوپروست و بیماتوپروست است و جزء داروهای جدید گلوکوم می‌باشند. آنالوگ‌های پروستاگلاندین از طریق افزایش فلوی یوو اسکلرال توسط تغییر دادن ماتریکس خارج سلولی منجر به کاهش فشار داخل چشم می‌شوند. این داروها در صورتی که با دوز یک بار در روز استفاده شوند، خاصیت ضد افزایش فشار چشم دارند به جز انوپروستون که دو بار در روز باید تجویز شود. منوتراپی با پروستاگلاندین‌ها منجر به کاهش فشار داخل چشم به میزان 32-29 درصد برای بیش از 12-1 ماه می‌شود. پروستاگلاندین‌ها به زودی جزء اولین انتخاب‌های دارویی برای درمان گلوکوم شناخته می‌شوند. تحمل آنها بسیار خوب و فاقد عوارض عمده سیستمیک می‌باشد و منفعت دیگر آنها برای بیمار دوز یک مرتبه در 24 ساعت است. در دوز بالا ایجاد التهاب و افزایش فشار چشم می‌نمایند ولی در دوز پایین باعث کاهش فشار چشم می‌شوند. کنترا اندیکاسیون مصرف پروستاگلندین‌ها در بیمارانی که به این داروها حساسیت دارند، بیماران با ریسک فاکتورهای متعدد، بیماران با آریتیس و کراتیت هرپس سیمپلکس، مصرف دارو بلافاصله بعد از اعمال جراحی داخل چشمی و بیماران با سابقه یووئیت و عفونت چشمی وجود دارد.   پروستاگلاندین، درمان گلوکوم، عوارض جانبی  

عنوان مقاله [English]

Prostaglandins in glaucoma

نویسندگان [English]

  • Akram Rismanchian 1
  • Erfaneh Ghasami 2
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The prostaglandin-related topical medications include latanoprost, unoprostone, travoprost, and bimatoprost. They are the new class of glaucoma medications. Prostaglandin analogs reduce intraocular pressure (IOP) by improving uveoscleral outflow primarily by altering the extracellular matrix. These prostaglandin-related agents or hypotensive lipids have a potent ocular antihypertensive agent when given once daily, with the exception of unoprostone, which is prescribed twice a day. Monotherapy with prostoglandins can reduce IOP levels by 29-32% over 1-12 months. Prostaglandins are quickly becoming important first-line agents in the treatment of glaucoma. They are well-tolerated and lack significant systemic side effects. They have the added benefit of once daily dosing. At high doses, these produce ocular inflammation and hypertension, but in smaller amounts, they reduce IOP. Prostaglandin analogs are contraindicated in any patient who is allergic or sensitive to these drugs, those with multiple risk factors, with iritis, herpes simplex keratitis or in the immediate postoperative period following intraocular surgery and patients with a history of uveitis and ocular herpes infection.     Prostaglandin, glaucoma Key words: