الکتروشوک درمانی

نوع مقاله : Video Clip

نویسندگان

1 استاد فارما کولوژی،مرکز تحقیقات دارویی،دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

2 زشک عمومی، مرکز تحقیقات دارویی،دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

چکیده

لکتروشوک درمانی روشی است که درآن امواج الکتریکی تحت بیهوشی از مغز عبور داده میشوند.این عمل باعث ایجاد تشنج های واضح شده و تغییراتی را در ترکیبات شیمیایی و واسطه های عصبی مغز ایجاد میکند.این روش درمانی بیشتر برای درمان افسردگی ماژور که به سایر درمانها پاسخ نداده استفاده میشود ولی برای درمان مانیا، اسکیزوفرنی، کاتاتونی و برخی بیماریهای دیگر روانپزشکی بکار میرود.

عنوان مقاله [English]

Electroconvulsive Therapy

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Rafieian Kopaei 1
  • Akbar Rouzbahani 2
1 Professor of Pharmacology, Medical Plant Research Center,Shahr-e-Kord Medical University
2 MD,Medical Plant Research Center
چکیده [English]

  Electroconvulsive therapy (ECT) is a procedure in which electric currents are passed through the brain, deliberately triggering a brief seizure. This seems to cause changes in brain chemistry that can alleviate symptoms of certain mental illnessesECT is most often used as a treatment for severe major depression which has not responded to other treatment, and is also used in the treatment of mania (often in bipolar disorder), catatonia, schizophrenia and other disorders.