دوره و شماره: دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387، صفحه 217-317 
بررسی نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه ادرار صبح به جای اندازه‌گیری پروتئین ادرار24 ساعته در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

منصور ثالثی؛ منصور کریمی‌فر؛ زیبا فرج‌زادگان؛ کمال اصالت‌منش؛ شهرزاد خسروی؛ پروین فلاحی؛ محمود اکبریان


بررسی سطح سرمی منگنز در مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با گروه شاهد

حمید مزدک؛ نوشین میرخشتی؛ احمد موحدیان؛ فرانک یزدخواستی؛ ابراهیم بهزاد؛ محمد شفیعیان؛ زهرا شمس زاده


سل پستان: گزارش مورد

احمد علیخانی؛ مجید پویا؛ نازنین میرزایی


اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی

مرجان بیگی؛ فریبا فهامی؛ روشنک حسن زهرائی؛ سرور آرمان


الکتروشوک درمانی

محمود رفیعیان کوپایی؛ اکبر روزبهانی