دوره و شماره: دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387 
تومورهای استخوانی پاتلا

صفحه 1-7

ابوالحسن برجیان؛ سام حاج علیلو سامی


تأثیر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، فروند و واکسن ثلاث در تولید آنتی‌بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار Type 5 در خرگوش

صفحه 38-45

سید اصغر هوایی؛ اکبر میرصالحیان؛ فرزانه بازرجانی؛ احمد قوامی نژاد؛ کبری بامداد؛ فرخنده پورسینا؛ حسن تمیزی‌فر


بررسی آسیب‌شناسی عضلات پارااسپینال در انواع اسکولیوزیس

صفحه 46-53

ابراهیم عامری؛ حمید بهتاش؛ بهرام مبینی؛ بهشاد بوذری؛ تینا شوشتری‌زاده؛ پیام کبیری


پانکراتیت‌های بالینی و تحت‌بالینی متعاقب اعمال جراحی اسکولیوزیس و عوامل خطر آن

صفحه 54-61

حمید بهتاش؛ ابراهیم عامری؛ بهرام مبینی؛ بهشاد بوذری؛ پیام کبیری


عملکرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

صفحه 62-69

سید علی اکبر مرتضوی؛ فاطمه اسلامی؛ حسین عطارزاده؛ کبری نصراللهی؛ سید محمد تقی قریشی


تأثیر ریشه‌کنی میکروب هلیکوباکترپیلوری بر آنسفالوپاتی کبدی

صفحه 70-76

احمد شواخی؛ بهزاد شریعتی‌فر؛ شادان اختر؛ میترا خدادوستان


تأثیر انفیلتراسیون زیرجلدی مورفین پیش از برش جراحی، بر شدت درد بیمار پس از جراحی فوقانی شکم

صفحه 77-84

حسن زرین جویی؛ سیدجلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ منصور صفایی؛ عادل ایزدی


گزارش یک مورد تومور بزرگ جفت

صفحه 97-101

فاطمه مستاجران؛ مریم حاج هاشمی