استفاده از ورید در سندرم تونل کارپ عود کننده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:با وجود فن‌آوری‌های جدید جراحی، امکان عود و برگشت علایم سندرم تونل کارپ وجود دارد. یکی از دلیل‌های آن عود چسبندگی عصب به بافت‌های مجاور است.روش‌ها:14 بیمار مراجعه‌کننده با ادامه‌ی بی‌حسی و درد و ضعف قدرت دست، پس از عمل جراحی از نظر بالینی و پاراکلینیک بررسی شدند. متوسط زمان بعد از جراحی 6 ماه (8 ماه تا 2 سال) بود؛ عمل جراحی با روش کلاسیک و کمی وسیع‌تر از شکاف اولیه انجام شد.یافته‌ها:در 3 مورد به دلیل شکاف خیلی کوچک، آزاد سازی کامل رتیناکولوم انجام نشد و در 11 مورد چسبندگی عصب به نسج اسکار مشاهده شد. در این افراد علاوه بر رهاسازی چسبندگی از ورید پشت ساعد جهت جداسازی عصب از نسوج اسکار و برای پیش‌گیری از ایجاد اسکار استفاده گردید. ورید مورد استفاده ابتدا با تزریق سالین گشاد و سپس به صورت طولی باز شد و با چند سوتور در دور عصب قرار گرفت. متوسط طول مدت پی‌گیری پس از عمل جراحی 11 ماه (8 ماه تا 3 سال) بود و به جز 2 مورد که دچار اتروفی سودک شده بودند، در سایر موارد علایم برطرف گردید.نتیجه‌گیری:درمورد سندرم تونل کارپ عود کننده، روش‌های یاد شده نتیجه بخش است.واژگان کلیدی:سندرم تونل کارپ، عود، جراحی مجدد، ورید پشت دست

عنوان مقاله [English]

Vein Wrapping for Recurrent Carpal Tunnel Syndrome

نویسنده [English]

  • Mohammad Dehghani
Associate Professor, Department of Orthopaedics, Kashani Hospital, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:In spite of surgical technique it is possible to treat recurrence of CTS and regression of symptoms. One of the causes of recurrence is nerve adhesion to soft tissue.Methods:14 cases, with paresthesia, pain, and weakness after CTS surgery, were checked by clinical and paraclinical methods. Mean duration after surgery was 6 months (8-24). Resurgery was performed with classic approach but a little wider than the first incision.Findings:In 3 patients, transverse retinaculum has not been released completely and in 11 cases, nerve adhesion was seen; after nerve release, dorsal forearm vein was used for separation of nerve from scar tissue and prevention of new scar. Mean duration of follow up after revision was 11 months (8-36). Except 2 cases (because of reflex sympathetic dystrophy (RSD) Syndrome) in other patients all of signs and symptoms were relieved.Conclusion:In recurrent CTS, vein wrapping seems to be a simple and beneficial method.Key words:Carpal tunnel syndrome, recurrence, reoperation, dorsal hand vein