یک روش جدید برای شنت‌گذاری مغزی قلبی(ventriculoatrial shunt) در صورت وجود تنگی دو طرفه‌ی ورید جوگولار داخلی

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص جراحی عروق، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار، متخصص جراحی اعصاب، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دستیارجراحی عمومی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  مقدمه:درمان انتخابی هیدروسفالی استفاده از شانتهای ونتریکولوپریتونئال بوده، استفاده از شانتهای ونتریکولوآتریال (VA) به عنوان انتخاب دوم مطرح است. این روش، هنگام وجود تنگی و یا ترومبوز ورید ژوگولار داخلی دو طرفه، قابل استفاده نیست. در این موارد تاکنون مسیر جایگزین دیگری گزارش نشده است. در این مقاله روش جدیدی را جهت تعبیه شانت VA با استفاده از وریدی بی‌نام (innominate) معرفی می‌کنیم.گزارش بررسی:آقای 20 ساله‌ای که به دلیل عدم کارکرد شانت ونتریکولو پریتونئال برای وی شانت ونتریکولوآتریال راست و سپس چپ گذاشته شده بود، با عدم کارکرد شانت ونتریکولوانتریال چپ مراجعه کرد. توسط تیم جراحی اعصاب شنت قبلی بیمار خارج و شنت فشار متوسط OSVII (orbis sigmavalve shunt) گذاشته شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت ورید ژوگولار داخلی راست به علت کاتتریزاسیون قبلی ترومبوز شده بود و جای‌گذاری شانت از طریق آن ممکن نبود. لذا با استفاده از استرنوتومی پارشیال و باز کردن استرنوم تا فضای سوم بین دنده‌ای ورید بی‌نام اکسپلور و بعد از زدن purse string suture با استفاده از نج پرولن 0-6، ورید سوراخ شده، کاتتر وارد آن شد و به داخل دهلیز راست هدایت گردید. بعد از انجام رادیوگرافی پرتابل قفسه صدری با دستگاه C-Loop با کمک همکاران جراح و با روش جراحی جدید وارد دهلیز راست گردید و با اطمینان از جایگزینی مناسب محل کاتتر و هموستاز کافی، استرنوم بسته شد.نتیجه‌گیری:انجام شانت VA از طریق ورید بی‌نام به روش باز توسط گروه جراحی عروق تحت نظارت تیم جراحی اعصاب به عنوان جایگزین مناسبی برای موارد تنگی دو طرفه‌ی ورید ژوگولار توصیه می‌شود.واژگان کلیدی:شانت ونتریکولوانتریال، ونتریکولو پریتونئال، هیدروسفالی، ورید ژوگولار، تنگی.

عنوان مقاله [English]

Ventriculo-Atrial Shunt via the Innominate Vein: A Novel Approach in Bilateral Internal Jugular Vein Stenosis

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Beigi 1
  • Masih Sabouri 2
  • Reza Manani 3
  • Hassan Masoudpour 3
1 Assistant Professor of Cardiac Surgery, Al-Zahra Hospital, Isfahan university of medical sciences
2 Associate Professor of Neurosurgery, Al-Zahra Hospital, Isfahan university of medical sciences
3 Assistant of General Surgery, E Al-Zahra Hospital, Isfahan university of medical sciences
چکیده [English]

  Background:Ventriculoatrial (VA) shunts remain as one of the valid options for the treatment of hydrocephalus, especially in patients in whom ventriculoperitoneal (VP) shunts fail. Atrial shunt revision surgeries are sometimes difficult due to venous occlusion and are impossible in bilateral stenosis or thrombosis of internal jugular vein. There is not substitute technique in these situations. Here, a new technique for the insertion of ventriculoatrial shunt via innominate vein in bilateral internal jugular vein stenosis is described.Case Report:We performed a new technique for treating a 20-years old man with dysfunctional bilateral ventriculo-atrial shunt. The surgery was performed with cooperation of vascular surgery and neurosurgery teams. Initially, previous shunt was removed by neurosurgery team and patient was underwent implantation of flow-regulating shunt OSVII (Orbis Sigma Valve). Then, partial sternotomy was done by team of vascular surgery and innominate vein was explored. Following purse string suture and perforation of vein, end of catheter was inserted in the innominate vein and the tip of catheter was placed in the right atrium. Correct positioning of the distal end of the catheter in the right atrium was evaluated by C-arm portable radiography.Conclusion:This technique should be considered for use in patients with a history of failed ventriculo-atrial shunts due to internal jugular vein occlusion.Key words:Ventriculoatrial shunts, ventriculoperitoneal, hydrocephalus, jugular vein stenosis