گزارش یک مورد تومور بزرگ جفت

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  مقدمه:گزارش مورد: کوریوآنژیوما فراوان‌ترین تومور عروقی جفت، با اندازه‌ای کوچک‌تر از 4 سانتی‌متر و با شیوع 1% می‌باشد؛ اما تومور بزرگ‌تر از 4 سانتی‌متر نادر بوده، شیوع آن را      ذکر کرده‌اند.خانم 27 ساله‌ای در حاملگی چهارم با سابقه‌ی یک بار زایمان واژینال و دو نوزاد زنده (G4D1L2) در هفته‌ی33 حاملگی با تومور جفت در آذرماه سال 85 به زایشگاه بیمارستان الزهرا (س) معرفی شد. بیمار به علت بزرگی بیش از حد شکم سونوگرافی گردید. بزرگی شکم در نتیجه‌ی کوریوآنژیومای جفت و پلی‌هیدرآمنیوس همراه با شروع علائم هیدروپس در جنین بود. بیمار خود به خود وارد جریان لیبر شد و زایمان واژینال انجام گردید. نوزاد با وزن 2250 گرم و آپگار 10 متولد شد؛ در حالی که جفت آن به وزن 1100 گرم و حاوی یک تومور با اندازه‌ی 6×11×8 سانتی‌متر بود. تومور به بخش آسیب‌شناسی ارسال و به عنوان تومور کوریوآنژیوما تشخیص داده شد.واژگان کلیدی:تومور جفت، هیدروپس جنین، پلی هیدرآمنیوس، کوریوآنژیوما

عنوان مقاله [English]

A Case of Large Placental Tumor In Late Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mostajeran 1
  • Maryam Hajhashemi 2
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:Chorioangioma is the most common vascular placental tumor. Usualy its size is less than 4 cm and its prevalence is 1% (pathologicaly examined). Rarely, with prevalence of 1/3500, it is larger than 4 cm.A multiparus 27 years old G4D1L2 woman with gestational age of 33 weeks and with placenta tumor was refered to Al-Zahra hospital in December 2006. Due to abdominal distention, the patient underwent sonography and a large placenta chorioangioma was considered. Because of early onset of drops fetalis with spontaneous labor a newborn with 2250 gr weight and APGAR score of 10 was delivered; the weight of the placenta was 1100 gr with an 8×1×6cm tumor. The pathology result was chrioangioma.Key words:Pregnancy, placental tumor, hydrops fetalis, preterm labor

دوره 26، شماره 88 - شماره پیاپی 88
فروردین و اردیبهشت 1387
صفحه 97-101
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401