پروژه ی قلب سالم مدارس ابتدایی شهرکرد

نوع مقاله : Video Clip

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص قلب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان هاجر (س)، گروه اطفال، شهرکرد

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل، بیمارستان امام جواد(ع)، ناغان

3 فوق لیسانس روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

  فرآیند آترواسکلروز ممکن است از دوران کودکی آغاز گردد. مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل خطر بیماری های کرونری قلب در کودکان و نوجوانان وجود دارند. چاقی، فشار خون بالا، عدم تحرک بدنی و استعمال دخانیات از جمله عوامل خطر بروز این بیماری ها می باشند. مدارس جایگاه های ویژه و موثری برای فراهم آوردن آموزش سلامت برای کودکان می باشند. دو شیوه ی مداخله ای، یعنی شیوه ی مداخله بر اساس کلاس درس و شیوه ی آموزش افراد با عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی، دارای اثرات مثبتی بر روی فعالیت بدنی و سطح آگاهی دانش آموزان بوده اند. اما با وجود سودمندی هر دو رویکرد برای آموزش قلب سالم، در مطالعات بزرگ، رویکرد مداخله بر اساس کلاس درس، اثرات چشمگیرتر و امکان اجرای ساده تری را از خود نشان داده است. هدف اصلی پروژه ی مبتنی بر مدرسه ی مطالعه ی قلب سالم، تایید درستی این فرضیه بود که آیا مداخله ی مبتنی بر مدرسه می تواند آگاهی سلامت قلب دانش آموزان سال های سوم تا پنجم ابتدایی شهرکرد را بهبود بخشد یا نه؟  

عنوان مقاله [English]

School-Based Healthy Heart Program (Project) in Shahr-e-kord, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Malekahmadi 1
  • Akbar Rouzbahani 2
  • Flor Khayatan 3
1 Pediatric Cardiologist, Assistant Professor, Department of Pediatrics, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, Shahr-e-Kord
2 Researcher, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, Emam Javad Hospitah, Naghan
3 Researcher, General Psychologist Khorasgan Azad University, Isfahan
چکیده [English]

The process of atherosclerosis may begin developing during childhood. Multiple studies show that risk factors for coronary artery diseases are present in children and adolescents. Risk factors that have been shown to track are obesity, high blood pressure (BP), physical inactivity and smoking. The schools are an especially effective and efficient system for providing health education for children. Both classroom – based and risk – based interventions had positive effects on physical activity and knowledge: however, the results from the large group, classroom – based approach showed stronger trends and were much easier to implement in the school system. The major purpose of the school – based project of our Healthy Heart Study was to determine whether a school – based intervention could improve healthy heart knowledge in third, fourth and fifth grade children in Shahr-e-kord.

دوره 27، شماره 92 - شماره پیاپی 92
فروردین و اردیبهشت 1388
صفحه 62-63
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401