دوره و شماره: دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-63 
بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

صفحه 15-21

سید احمد رضا اخوت؛ عبدالرضا نخعی؛ فرزانه برزگر؛ نظام الدین برجیس؛ زهرا دانش شهرکی؛ ملودی عمرانی نوا


مقایسه میزوپروستول به تنهایی یا همراه با متوترکسات جهت ختم بارداری سه ماهه اول

صفحه 22-29

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ نیره خادم؛ محمدتقی شاکری؛ فاطمه ناقدی


تأثیر مصرف آبمیوه‌های حاوی آنتی‌اکسیدان بر قطر شریان بازویی در نوجوانان مبتلا به سندرم متابولیک

صفحه 37-45

محمد هاشمی؛ رویا کلیشادی؛ افشین ذاکر عاملی؛ نوشین خاوریان؛ شهره قطره سامانی؛ صدیقه عسگری؛ پریناز پورصفا


مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

صفحه 46-56

محمدرضا دیمه؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ حبیب ا.. ناظم؛ مهناز شایسته مقدم؛ مرضیه تولایی


گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

صفحه 57-61

محسن میدانی؛ سعید سهیلی پور؛ فرزانه برزگر؛ میترا حیدرپور؛ حشمت اله شاکری


پروژه ی قلب سالم مدارس ابتدایی شهرکرد

صفحه 62-63

محمد رضا ملک احمدی؛ اکبر روزبهانی؛ فلور خیاطان