دوره و شماره: دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388 
تعیین رابطه‌ی سطح سرمی sFAS/Apo-1(CD95) با درگیری فعال اعضای حیاتی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک

صفحه 698-709

مریم صاحباری؛ محمد رضا هاتف فرد؛ زهرا رضائی یزدی؛ محمود محمودی؛ مسعود ثقفی؛ مهناز عباسی


مقایسه‌ی سطح سرمی تروپونین I قبل و بعد از اعمال جراحی انتخابی قلب باز در کودکان

صفحه 717-723

پروین نخستین داوری؛ سیما سوادکوهی؛ کورش شهرکی؛ ابوالفضل امامدادی


معرفی یک مورد گرانولوماتوز وگنر

صفحه 724-731

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده؛ زهرا سیده بنکدار؛ پیمان متقی


بررسی میزان فراوانی اختلالات بینایی در ارزیابی‌های غربالگری دانش‌آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

صفحه 687-697

محمد امیر امیرخانی؛ سید حسن ضیاءالدینی؛ مرضیه دشتی؛ طاهره امینایی؛ گلایل اردلان؛ پریسا میرمقتدایی؛ پریناز پورصفا؛ رویا کلیشادی