دوره و شماره: دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388 
بررسی نتایج درمان جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی

صفحه 365-372

محمدرضا اعتمادی‌فر؛ ارسلان محمودیان؛ فرشاد مهنام


بررسی اثر داروی تالیدومید بر فیبروز ریه ناشی از بلئومایسین در مدل حیوانی رات

صفحه 373-378

شهرام رفیعیان؛ سیّد علی علوی؛ نوشین میرخشتی؛ عاطفه صادقی‌زاده


عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال

صفحه 394-399

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ رضا اشراقی سامانی؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان