دوره و شماره: دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388 
آیا فاکتورهای التهابی ICAM و VCAM می‌توانند وسعت درگیری عروق کرونر را در بیماران با آنژین پایدار پیش‌گویی کنند؟

صفحه 499-506

نفیسه منتظری؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ صدیقه عسگری؛ محمد فرج‌اللهی؛ مجتبی اکبری؛ محمدرضا اخباری؛ سهیلا تیموری


بررسی نتایج عمل کراتکتومی فتورفراکتیو(PRK) جهت درمان نزدیک بینی باقی‌مانده از عمل لیزیک

صفحه 519-526

علیرضا اشتری؛ حسن رزمجو؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ مهسا پاینده؛ شیوا رقایی


بررسی میزان و انواع اسیدهای چرب موجود در چند نمونه از پر مصرف‌ترین غذاهای آماده‌ی ایرانی

صفحه 527-535

بهار نظری؛ صدیقه عسگری؛ نضال صراف‌زادگان؛ سلبعلی صابری؛ لیلا آزادبخت؛ احمد اسماعیل‌زاده


اثربخشی سالسالات در کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت

صفحه 536-542

الهام فقیه ایمانی؛ مسعود امینی؛ حسن رضوانیان؛ زهرا فقیه ایمانی؛ علی طغیانی؛ مریم زارع؛ پیمان ادیبی


نتایج پیوند کبد در مرکز پیونداعضای شیراز سالهای 86-80

صفحه 543-550

بابک ثابت؛ عبدالرضا رجایی فرد؛ سامان نیک اقبالیان؛ سید علی ملک حسینی