نتایج پیوند کبد در مرکز پیونداعضای شیراز سالهای 86-80

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص جراحی عمومی، گروه جراحی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان

2 دانشیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

3 دانشیار گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

4 استاد گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

چکیده

مقدمه: پیوند کبد به‌ عنوان تنها راه درمان بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته‌ی کبد است. مرکز پیوند شیراز تنها مرکز پیوند کبد ایران است و تعیین بقای بیماران و تعیین الگوهای مؤثر و قابل اصلاح مرتبط به دهنده و گیرنده و فرآیند پیوند که در بقای این بیماران مؤثرند، می‌تواند به برنامه‌ریزی بالینی در جهت افزایش بقای بیماران پس از پیوند کبد منجر شود.
روش ها: در این مطالعه‌ی هم‌گروهی، تمامی بیمارانی که در سال‌های 1380 تا 1387 در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز، پیوند کبد از جسد برای آنها انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی بقای یک ساله، سه ساله و پنج و شش ساله‌ی بیماران محاسبه گردید. همچنین اثر فاکتورهای مرتبط با گیرنده، دهنده و فرآیند عمل و ارتباط آن با بقای بیماران بررسی شد.
یافته ها: در این مطالعه، بقای یک ‌ساله‌ی بیماران 84 درصد و بقای سه ساله و شش ساله 82 درصد بود. در مدل بقای تک متغیره، از بین متغیرهای زمان عمل طولانی، سن دهنده‌ی پیوند، نمره‌ی بالاتر MELD، نیاز به عمل مجدد و وزن کمتر از 60 کیلو گرم بیمار، ارتباط بیشتری با کاهش بقای بیماران داشتند. در مدل Cox تنها سن دهنده‌ی پیوند زیر40 سال و بالای20 سال اثر محافظتی در مدل نشان داد.
نتیجه گیری: مقایسه‌ی بقای بیماران پیوند شده در مرکز پیوند بیمارستان نمازی قابل مقایسه با مراکز با سابقه‌ی دنیا است. ضمن این که بقای بیماران در سال‌های آخر بهتر بررسی شده است.
واژگان کلیدی: پیوند کبد، بقا، فاکتورهای مرتبط با گیرنده‌ی پیوند، ایران

عنوان مقاله [English]

Six Years Liver Transplants Outcome in Shiraz Transplant Center

نویسندگان [English]

  • Babak Sabet 1
  • Abdolreza Rajaee-fard 2
  • Saman Nikeghbalian 3
  • Seyed Ali Malek-Hosseini 4
1 General Surgeon, Master Science of Epidemiology, Department of Surgery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan
2 Associate Professor of Statistics, Department of Epidemiology, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
3 Associate Professor of Surgery, Department of Organ Transplantation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
4 Professor of Surgery, Department of Organ Transplantation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
چکیده [English]

Background:
The Shiraz Liver Transplant Audit collects information on all liver transplantations that are carried out in Iran. In this paper, we describe these transplantations and their outcomes in adult patients according to the primary liver disease diagnosis, type and period of transplantation.
Methods: A prospective cohort study carried on 364 orthotropic liver transplantations in Shiraz Namazi hospital from June 2002 to July 2008. Actual survival rates, calculated using the Kaplan-Meier method, were compared using the log-rank test. To determine independent prognostic factors for survival, the Cox regression model was used.
Findings:Among the 364 patients included in this study (age range: 13-39 years; 327 [68.1%] men), the most common causes of liver disease were hepatitis B and C virus infection (25.8). Overall patient survival rates at 1, 2, 5 and 6 years after Orthotopic Liver Transplantation (OLT) were 83.7%, 82%, 82% and 82%, respectively. Mean and SE of Survival time of patients were 64.6 ± 1.7 (CI95%: 61.2-67.9). Short time and long time survival of these patients in both sexes and between age groups were similar. Multivariable analysis demonstrated that these improvements only be explained by donors age between 20-40 years old.
Conclusion: In summary, Orthotopic Liver Transplantation has developed into a safe and successful treatment for end-stage liver disease with satisfactory long-terms results. Our experience with liver transplantation indicates comparable success rate to similar reports.

Key words: Liver transplantation, Post transplant mortality, Outcome study, Survival analysis.