دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388 
بررسی ارتباط عوامل خطر قلبی عروقی با تغییرات الکتروکاردیوگرام "برنامه‌ی قلب سالم اصفهان"

صفحه 831-839

فروغ خادمی؛ معصومه صادقی؛ محمد آرش رمضانی؛ سید محمد هاشمی؛ نضال صراف زادگان


رابطه‌ی کنترل شغلی با سطح استرس و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان

صفحه 840-850

سحر جهانبخش گنجه؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ حسین مولوی؛ ابوالقاسم نوری


بررسی مقایسه‌ای هیسترکتومی واژینال با کمک لاپاروسکپی با هیسترکتومی آبدومینال

صفحه 851-857

منیره پورجواد؛ سلمه دادگر؛ عطیه منصوری؛ غزال پناهی؛ مازیار داداللهی


عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان


تحلیل ریشه‌ای انتشار چندگانه مقالات پژوهشی

صفحه 874-881

پیمان ادیبی؛ مریم کیان پور؛ شاهین شیرانی