تحلیل ریشه‌ای انتشار چندگانه مقالات پژوهشی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد، گروه بیماری‌های داخلی و دبیر کمیته‌ی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی و عضو کمیته‌ی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار قلب و عروق، رئیس کمیته‌ی اخلاق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
انتشار چندگانه، به معنای انتشار مجدد یک مقاله است که بخش‌های زیاد و مهمی از آن با نسخه‌ی منتشر شده‌ی قبلی هم‌پوشانی دارد؛ این عمل، اقدامی غیر اخلاقی است. این مطالعه با هدف بررسی الگوهای انتشار مجدد و تعیین علت و زمینه‌ی ریشه‌ای پدید آمدن این وضعیت در مقالات محققین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارایه‌ی راهکار برای جلوگیری از آن به اجرا درآمد.

روش ها:
در طی سال‌های 1384 تا 1387، کلیه‌ی موارد کشف شده‌ی انتشار چندگانه که به کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشگاه اصفهان ارجاع شده بود، جهت بررسی انتخاب شد. پس از احراز واقعی بودن انتشار چندگانه، بررسی‌های لازم با مصاحبه و مرور مکاتبات و مستندات انجام شد و سپس ترسیم مسیر ریشه‌ای انجام گرفت. پس از بررسی موارد و با دسته‌بندی علل ریشه‌ای، راهکارهایی جهت جلوگیری از انتشار چندگانه ارایه گردید.

یافته ها:
از 9 مقاله‌ی مشمول انتشار چندگانه، 8 مقاله به صورت چاپ رونوشت (Copy publishing) و یک مقاله نیز به صورت حداقل واحد قابل انتشار (Least publishable unit) یا همان برش کالباس (Salami Slicing) چاپ مجدد شده بود. این مقالات در 16 مجله چاپ شده بود که از این تعداد تنها 5 مجله دارای ضریب تأثیر گذاری بودند و 10 مورد از آن‌ها خارجی و مابقی داخلی بودند. 7 مقاله به زبان فارسی و دو مقاله به زبان انگلیسی انتشار یافته بود.

نتیجه گیری:
نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان می‌دهد که جامعه‌ی علمی کشور هنوز با اصول حرفه‌ای پژوهش آشنا نیست و بسیاری از موارد انتشار چندگانه به دلایل غیر عمدی و از روی ناآگاهی رخ داده است. توصیه می‌شود ضمن برخورد رسمی با موارد انتشار چندگانه‌ی همراه با تخطی از موازین حق مؤلف و اطلاع‌رسانی در مورد احکام کمیته‌ی اخلاق در پژوهش دانشگاه، آموزش همگانی اعضای هیأت علمی درباره‌ی غیر اخلاقی بودن این موضوع و نحوه‌ی تعامل با روند بررسی مقالات و چگونگی مکاتبه با تحریریه‌ی مجلات جهت پی‌گیری مقاله انجام پذیرد.

واژگان کلیدی:
انتشار چندگانه، علل ریشه‌ای، راهکارهای جلوگیری.

عنوان مقاله [English]

Fundamental Analysis of Duplicate Publication of Research Papers

نویسندگان [English]

  • Peyman Adibi 1
  • Maryam Kianpour 2
  • Shahin Shirani 3
1 Associate Professor of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, School of Medicine and Secretary of Ethics in Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery and Member of Ethics in Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Cardiology, Head of Ethics in Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Duplicate publication is publication of a paper which overlaps with another published paper in many important parts and is essentially considered unethical. So, this study was carried out to evaluate the pattern of duplicate publication as well as determining the causes of this phenomenon among the papers of researchers of Isfahan University of Medical Sciences.

Methods: All cases of discovered duplicate publication during 2005 to 2008 referred to the committee of ethics were studied. After confirmation of duplicate publication, the cases were assessed by interviewing and reviewing the documents; then the fundamental roots was drawn. After analyzing the cases and categorizing the fundamental causes, a classification and definition of duplicate publication phenomenon was presented.

Findings: Out of the nine underwent duplicate publication papers, eight were “Copy publishing” and the other was “Least publishable unit” (or Salami Slicing). From sixteen journals where papers were published, only five had impact factor and six were Iranian. Seven papers were in Persian and two in English.

Conclusion: According to our findings, our country’s scientific community is not familiar with the professional rules of scientific and research work, so most of the duplicate publications are uninformed and non-intentional. To prevent duplicate publishing, besides taking legal action against duplicate publication with copy right infringement, the way to interact with the trend of review of papers, correspondence with the editors of journals, and announcement of rules of committee of ethics in research should be taught to faculty members and researchers.

Key words: Duplicate publication, Fundamental roots, Preventive ways.