حرکات غیرطبیعی با منشأ سایکوژنیک

نوع مقاله : Video Clip

نویسنده

دانشیار گروه اعصاب ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:
حرکات غیر طبیعی سایکوژنیک، حرکات غیر طبیعی آهسته یا سریع و یا وضعیت‌های غیرطبیعی بدن هستند که آن‌ها را نمی‌توان به یک ضایعه یا اختلال عملکرد عضوی در سیستم عصبی نسبت داد؛ این دسته، در کلینیک اختلالات حرکتی، گروه شایعی را تشکیل می دهند. منشأ این حرکات به طور عمده اختلالات روان‌پزشکی یا روحی (سایکولوژیکال) است. به علت این که این حرکات، طیفی وسیع از Phenomenology دارند و شدت متغیری را در بر می‌گیرند، موضوع تشخیصی و درمانی بحث انگیری را تشکیل می‌دهند.
راهنمایی‌هایی که در ذیل ذکر می‌شود، تشخیص حرکات غیرطبیعی با منشأ سایکوژنیک را آسان می‌سازد.
1- شروع ناگهانی
2- نامتناجس و ناهمگون بودن حرکات
3- پاسح به دارونما (Placebo) و القا (Suggestion)
4- بهبودی دراماتیک
5- ارتباط داشتن با یک استرس روحی یا ترومای فیزیکی جزئی
6- آهسته نمودن حرکات به طور تعمدی
7- با پرت کردن حواس بیمار، شدت حرکات کم می‌شود.
8- متغیر بودن فرکانس لرزش
9- از همان ابتدای شروع حرکات، بیمار خود را به شدت ناتوان نشان می‌دهد.
10- ابراز ناتوانی توسط بیمار به طور انتخابی در یک قسمت بدن است.
11- نحوه‌ی راه رفتن عجیب و غریب
12- سابقه‌ی خود بیمار انگاری و Sumatization
13- سابقه‌ی افسردگی و اختلالات اضطرابی، تمارض و اختلالات ساختگی (Factitious)
14- سابقه‌ی سوء استفاده جسمی یا جنسی
15- سابقه‌ی سوء استفاده مواد
16- در نظر داشتن سود ثانوی (Secondary gain)، آسیب‌های محیط کار، مسائل حقوقی و ثانوی.
بیمار خانمی است که مشکلات Marietal شدید را تجربه است؛ انواع حرکات غیرارادی قابل مشاهده در این بیمار در فیلم اول، عبارتند از دیستونی تنه، ترمور، اتتوز، تیک و بالیسموس، که همگی منشأ سایکوژنیک دارند.
بیمار پس از مشاوره‌ی روان‌پزشکی و تجویز داروهای روان‌پزشکی، به گونه‌ای دراماتیک به درمان پاسخ داد که در فیلم دوم بهبودی وی قابل مشاهده است.

عنوان مقاله [English]

Psychogenic Movement Disorders (PMD)

نویسنده [English]

  • Ahmad Chitsaz
Associate Professor of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Psychogenic movement disorders (PMD), characterized by abnormal slowness or excessive movements or postures that cannot be directly attributed to a lesion or an organic dysfunction in the nervous system. Because of their rich spectrum of phenomenology and variable severity, psychogenic movement disorders present a major diagnostic and therapeutic challenge.
Diagnosis of psychogenic movement disorders is facilitated by various clues include somatic and psychiatric complaints and movement disorders which phenomenology is incongruous with typical movement disorders. These include sudden onset often related to some emotional or minor physical trauma, secondary gain variable frequency of tremor, distractibility, and exaggeration of symptoms.
In movie one you see a women that had many marital problems; she has different types of psychogenic movement disorders symptoms like dystonia, chorea, etc.
After treatment and psychotherapy, psychogenic movement disorders symptoms were disappear (Movie No.2).