نقش داپلر سونوگرافی عروق مغزی حین عمل در جراحی آنوریسم مغزی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
هدف این مطالعه، ارزیابی نقش داپلر سونوگرافی عروق کوچک مغزی حین عمل (MDS: Intraoperative microvascular doppler sonography) در ارزیابی همودینامیک عروق مغزی بود .

روش ها:
برای 25 بیمار (14 زن و 11 مرد) با متوسط سنی 57 سال که ظرف بازه‌ی زمانی 15 ماهه جهت انجام عمل جراحی 27 آنوریسم مغزی مراجعه کرده بودند، داپلر سونوگرافی عروق کوچک مغزی با فرکانس 20 مگاهرتز قبل و بعد از کلیپ آنوریسم مغزی صورت گرفت تا بسته شدن کامل ساک آنوریسم و عدم اختلال در عروق اطراف اثبات شود. بعد از عمل، در 91 درصد بیماران، سی‌تی آنژیوگرافی شریانی مغزی صورت گرفت و یافته‌های داپلر سونوگرافی حین عمل با نتایج سی‌تی آنژیوگرافی بعد از عمل مقایسه شد.

یافته ها:
میکروپروب با قطر 1 میلی‌متر قادر به Insonation تمام عروق اطراف آنوریسم شامل عروق Perforating و ساک آنوریسم بود. کلیپ آنوریسم با استفاده از اطلاعات داپلر سونوگرافی حین عمل 5 بار جابه‌جا شد (21 درصد موارد) که 2 مورد آن به علت انسداد ناخواسته عروق اطراف آنوریسم، 2 مورد به علت عدم بسته شدن کامل ساک آنوریسم و یک مورد به علت انسداد عروق اطراف و عدم بسته شدن کامل آنوریسم به طور هم‌زمان بود. زمان متوسط جهت انجام داپلر سونوگرافی 7 دقیقه بود. یافته‌های سی‌تی آنژیوگرافی بعد از عمل در تمام موارد منطبق با یافته‌های سونوگرافی حین عمل بود.

نتیجه گیری:
استفاده از داپلر سونوگرافی عروق کوچک مغزی حین عمل در جراحی آنوریسم‌های مغزی، با توجه به سهولت انجام، ایمن بودن و زمان‌بر نبودن و نیز دادن اطلاعات ارزشمند در مورد Patency عروق اطراف و کامل بسته شدن آنوریسم، مفید می‌باشد.

واژگان کلیدی:
آنوریسم مغزی، عروق، داپلر سونوگرافی.

عنوان مقاله [English]

The Role of Intraoperative Microvascular Doppler Sonography in Cerebral Aneurysm Surgery

نویسندگان [English]

  • Masih Saboori 1
  • Vahid Lotfi Fard 2
1 Associate Professor of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: The goal of our study was determination of the role of the intraoperative microvascular doppler sonography (MDS) in cerebral hemodynamics in aneurysm surgery.

Methods: Twenty five patients (14 female and 11 male) with mean age of 57 years, admitted for surgery of cerebral aneurysms were involved in this study within 15 months. Intraoperative 20 mhz microvascular doppler sonography of aneurysm sac and surrounding vessels was performed intraoperatively, before, and after aneurysm clipping to confirm complete obliteration of the aneurysm sac and patency of surrounding vessles. After operation, arterial CT angiography was performed in 91% of patients and the data from intraoperative microvascular doppler sonography was analyzed and compared with postoperative arterial CT angiograms.

Findings: Microvascular doppler sonography with 1 mm diameter probe was able to insonate all surrounding vessles including perforating arteries and aneurysm sacs. Aneurysm clips were replaced 5 times during operations (21% of cases); 2 cases due to obstraction of surrounding vessles, 2 cases because of incomplete obliteration of aneurysm sac, and in one case because of both, obstraction of surrounding vessles and incomplete obliteration of the aneurysm. Mean time for operation of sonography was 7 minutas. Findings of postoperative CT angiography were consistent with those of intraoperative microvascular doppler sonography in all cases.

Conclusion: Due to simplicity, safetiness, and not being time-consuming, and also because of giving invaluable information about patency of the surrounding vessles and complete clipping of aneurysm sacs, intraoperative microvascular doppler sonography is recommended in cerebral aneurysm surgery.

Key words: Microvascular doppler sonogrphy, Cerebral aneurysm.