دوره و شماره: دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388 
آیا عفونت پس از تعویض مفصل هیپ هنوز مصیبت‌ بار است؟

صفحه 575-581

مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری؛ ارسلان محمودیان


فعالیت ضد قارچیFerula assa- foetida علیه ایزولههای بالینی موکورمایکوزیس

صفحه 582-588

رسول محمدی؛ اصغر سپه وند؛ شهلا رودبار محمدی؛ شهلا شادزی؛ هاجر میر صفائی؛ راضیه نور شرق


تعیین و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی جهت تشخیص افتراقی اختلالات سلوک و بیش‌فعالی در کودکان 12-7 ساله‌ی شهر تهران

صفحه 589-599

سیدجلال صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ لیلا صدرالسادات؛ اکبر روزبهانی؛ مجید غیاث؛ مسعود نیک فرجام


تأثیر فاکتور رشد پروتئین مورفوژنتیک استخوانی-6 (BMP-6) بر روند تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به کندروسیت در سیستم کشت Pellet

صفحه 618-631

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ منصور صالحی؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فاطمه نادعلی؛ فرزانه صادقی؛ عبدالرضا صباحی؛ فاطمه آموزگار؛ ویدا همایونی


اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه‌ی صحیح ارایه‌ی نتایج

صفحه 645-658

مریم نصیریان؛ معصومه صادقی؛ علی اکبر حق دوست