دوره و شماره: دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388 
فراوانی بیماری سلیاک در مبتلایان به انواع سوءهاضمه

صفحه 65-73

رامین قهرمانی؛ علی صدوق عباسیان؛ سارا شفائی


فراوانی اختلالات طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به میگرن

صفحه 103-106

حمید افشار؛ لیلا جهانگرد؛ وحید شایگان نژاد؛ نسرین مسائلی؛ مهرناز مهدی پور