دوره و شماره: دوره 27، شماره 94، خرداد و تیر 1388 
کم‌کاری مادر‌زادی تیروئید: آیا عوامل فامیلی در بروز بیماری نقش دارند؟

صفحه 135-142

نسیبه حسنی؛ بهار دهقان؛ مسعود امینی؛ کمال حیدری؛ علی سجادی؛ علی عجمی؛ معصومه داستان پور؛ رضوانه هادیان؛ اشرف امین الرعایا؛ زهرا پورنقش بند؛ سیلوا هوسپیان؛ مهین هاشمی پور


بررسی تأثیر درمانی داروی بوپروپیون در درمان اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی (ADHD) کودکان و نوجوانان 17-6 ساله شهر اصفهان

صفحه 173-181

سید محمد رضا صدر‌عاملی؛ مژگان کار‌احمدی؛ محمد‌مسعود ازهر؛ نوید کلینی؛ فرناز فرشیدفر


هایپرترمی، روشی نوین در درمان سرطان

صفحه 193-207

داریوش فاتحی؛ یاکوبا فان در زی؛ خیرارد کورنلیس فان رون


معرفی یک مورد آنوریسم آئورت شکمی در بیماری بهجت

صفحه 209-213

منصور کریمی فر؛ هادی کریم زاده؛ منصور ثالثی؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ مژگان کریمی فر