معرفی یک مورد آنوریسم آئورت شکمی در بیماری بهجت

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 فوق تخصص روماتولوژی، استادیار داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 متخصص بیماریهای داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: بیماری بهجت به طور عمده در گروه واسکولیت‌ها طبقه‌بندی می‌شود و در جریان آن ارگان‌های مختلف، نظیر پوست، مخاط، چشم، مفاصل، عروق، اعصاب، دستگاه گوارش، بیضه، قلب و ریه ممکن است درگیر شوند. گزارش مورد: در این گزارش یک مورد تظاهر نادر بیماری بهجت که به صورت آنوریسم‌های متعدد ساکولار در آئورت شکمی یک مرد 33 ساله بروز کرده بود، ذکر می‌شود. بیمار به دلیل درد مداوم کمر و پهلوها با انتشار به بیضه‌ها بدون هیچ ارتباطی با موقعیت بدن و غذا خوردن به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه نمود، در سونوگرافی شکم و لگن آنوریسم آئورت شکمی با جدار ضخیم و قطر کلی 37 میلی‌متر و قطر لومن باز 15 میلی‌متر گزارش گردید. در سی‌تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با کنتراست آنوریسم آئورت شکمی با شروع در زیر شریان‌های رنال و حد تحتانی آن نزدیک دو شاخه شدن آئورت شکمی با اقطار 5/4 × 4 گزارش شد و در نهایت در MRA آنوریسم‌های متعدد ساکولار در آئورت شکمی در همان محل گزارش گردید که بیمار با تشخیص آنوریسم آئورت شکمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و برای ایشان پروتز عروقی گذاشته شد. با توجه به غیر معمول بودن آنوریسم آئورت شکمی در این سن، بیمار بعد از عمل جراحی به درمانگاه روماتولوژی ارجاع گردید. پس از اخذ شرح حال، معاینه‌ی فیزیکی و مشاهده‌ی آزمایش‌های بیمار با توجه به آفت‌های مکرر دهانی، اریتم ندوزم، پاترژی مثبت و درگیری عروقی برای ایشان تشخیص بیماری بهجت گذاشته ‌شد. واژگان کلیدی: بیماری بهجت، آنوریسم آئورت شکمی، واسکولیت.

عنوان مقاله [English]

Behcet's Disease with Abdominal Aortic Aneurism: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Mansoor Karimifar 1
  • Hadi Karimzadeh 1
  • Mansoor Salesi 1
  • Zahra Sayed Bonakdar 1
  • Peyman Mottaghi 1
  • Mozhgan Karimifar 2
1 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Specialized in general internal medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Behcet's disease is a multisystem disease and mainly classified as a vasculitis. In this disease many organs like skin, mucosa, eyes, joints, vessels, nervous system, gastrointestinal tract, testis, heart and lungs maybe involved. Case Report: This case is a rare presentation of Behcet's disease with multiple saccular aneurisms in a 33 year old man. A patient with a permanent pain in back and flanks with radiation to the testis without relationship with position and feeding was admitted in Al-Zahra Hospital, Isfahan. In the abdominopelvic ultrasonography, an abdominal aneurism with thick wall borders and 37 mm in total diameter and 15 mm in open lumen diameter was reported. In spiral CT-scan of abdomen and pelvis with contrast, aneurism of abdominal aorta (4 × 4.5 cm in diameter) beginning below the renal arteries was seen, that extended downwardly to the near of the aortic bifurcation. Finally in MRA multiple saccular aneurism of the abdominal aorta at the same places was reported. After repairing of aneurism by surgical operation .The patient was referred to the clinic of rheumatology. After taking of history and physical and laboratory examination, because of the recurrent oral aphthous, erythemnodosum, positive result on pathergy test and abdominal aorta aneurism, the diagnosis of behcet's disease was confirmed and the patient was treated with medical drugs. Key words: Behcet's disease, Abdominal aorta aneurism, Vasculitis