ارتقاء سلامت فرزندان افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی زودرس از طریق آموزش شیوه‌ی زندگی سالم: پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران کودکی- برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار بیماری‌های کودکان، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 استاد بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 کارشناس مسؤول بهداشت مدارس، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

6 پژوهشگر، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر راهبرد پرخطر (High risk approach) پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی- عروقی (CVD) از دوران کودکی در بهبود عوامل خطرزای این بیماری‌ها در فرزندان خانواده‌های در معرض خطر از نظر این بیماری‌‌ها بود. روش ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، 105 نوجوان 18-12 ساله که یکی از والدینشان به دلیل CVD زودرس (قبل از 55 سالگی) در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده بودند، پس از انجام معاینه‌ی بالینی، آزمایش خون و تکمیل پرسش‌نامه، تحت آموزش‌های گفتاری و نوشتاری شیوه‌ی سالم زندگی با تأکید بر تغذیه سالم، افزایش فعالیت بدنی و دوری از دخانیات قرار گرفتند. تمامی بررسی‌ها یک سال بعد تکرار شد. یافته ها: میانگین شاخص‌های تن سنجی شامل وزن، قد، دور کمر و لگن و همچنین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و فاکتورهای بیوشیمیایی خون قبل و بعد از مداخله به طور معنی‌داری تغییر یافت (05/0 P

عنوان مقاله [English]

Health Promotion of Children of Parents with Premature Cardiovascular Diseases through Education of Healthy Lifestyle:Isfahan Healthy Heart Program-Heart Health Promotion from Childhood

نویسندگان [English]

  • Hamid Sanei 1
  • Roya Kelishadi 2
  • Nizal Sarafzadegan 3
  • Rezvan Pashmi 4
  • Ebrahim Rahimi 5
  • Shohreh Ghatreh- Samani 6
  • Nooshin Khavarian 6
1 Associate Professor of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of Pediatrics, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Professor of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 BSc in School Health, Isfahan Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Assistant of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
6 Research Assistant, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background:This trial aimed to determine the impact of high risk approach for primary prevention of cardiovascular diseases (CVD) in children of families at high risk for premature CVD. Methods:This trial was conducted as part of the Isfahan Healthy Heart Program, and comprised 105 adolescents, aged 12-18 years, whose parents were admitted because of premature CVD (< 55 years) to the hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. After physical examination, filling in questionnaires and blood sampling, oral and written information about healthy lifestyle especially for healthy nutrition, increasing physical activity and tobacco control were provided for children and their families. All assessments were repeated after one year. Findings:The mean value of all anthropometric indexes including weight, height, waist and hip circumferences as well as systolic and diastolic blood pressure and biochemical factors showed significant changes (P < 0.01) after intervention. The mean body mass index decreased from 21.03 ± 3.8 to 20.99 ± 3.9 kg/m2. Serum triglycerides decreased from 100.31 ± 41.4 to 95.48 ± 40.6 mg/dl, total cholesterol decreased from 164.51 ± 27.2 mg/dl to 158.44 ± 30.5 and LDL-cholesterol from 99.37 ± 23.5 to 93 ± 24.9 mg/dl. HDL-cholesterol increased from 44.16 ± 8.6 to 46.34 ± 10.5 mg/dl. Changes in blood sugar and lipid profile was more favorable in boys than in girls, for instance total cholesterol decreased from 165.5 ± 30.6 to 157.46 ± 31.4 mg/dl in boys and 163.47 ± 23.2 to 159.47 ± 29.8 mg/dl in girls, respectively. Conclusion:In spite of the existing genetic tendency for CVD and its risk factors, education of healthy lifestyle can be effective in controlling CVD risk factors. This high risk approach had favorable results and should be considered in addition to the treatment of the CVD patients. Key words: Premature cardiovascular disease, Family history, Lifestyle, Prevention.