معرفی یک مورد درد غیر معمول صورت در یک دختر 16 ساله

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار گوش وحلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمهدر این مقاله یک مورد درد غیرتیپیک صورت معرفی می‌شود. گزارش موردبیمار، خانم 16 ساله‌ای بود که به دلیل درد در نیمه‌ی چپ صورت، کاهش وزن و افسردگی طی 6 ماه گذشته به درمانگاه بیمارستان کاشانی مراجعه ‌کرد. در معاینه‌ی بالینی، حفره‌ی بینی در سمت چپ بسیار وسیع بود، توربینیت تحتانی چپ دیده نمی‌شد و مقدار زیادی crust در سمت چپ بینی داشت. Brain MRI طبیعی بود. در سی‌تی اسکن کرونال از سینوس‌های پارانازال، آثار جراحی سینوس مشاهده می‌شد. توربینیت تحتانی سمت چپ به میزان مختصر وجود داشت. توربینیت میانی وجود نداشت و حفره‌ی بینی در سمت چپ وسیع به‌نظر می‌رسید. بیمار با تشخیص Empty nose syndrome تحت عمل جراحی قرار گرفت. واژگان کلیدی: درد صورت، Empty nose syndrome.

عنوان مقاله [English]

Atypical Facial Pain in a 16-year-old Girl: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Mostafi Hashemi 1
  • Zahra Danesh 2
  • Maryam Karim 2
1 Assistant Professor, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Case Report We report a case of atypical facial pain in a 16-year-old girl who was admitted to the kashani clinic because of pain in the left side of face, weight loss, and depression. In physical examination, left nasal cavity was wide, inferior turbinate was absent, and a large amount of crust was seen. Brain MRI was normal. In coronal CT-scan of Para nasal sinuses, middle turbinate was not seen in the left side, but a small part of inferior turbinate was seen. The diagnosis was empty nose syndrome (ENS) and surgery was done. Key words: Facial pain, Empty nose syndrome