اثربخشی سالسالات در کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استاد گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 پزشک عمومی، پژوهشگر مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، اصفهان

5 پژوهشگر، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

6 پژوهشگر، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

7 دانشیار گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: مطالعات مختلف نشان داده‌اند که چاقی و رسوب چربی در بافت‌ها همراه با واکنش التهابی است که منجر به مقاومت به ا‌نسولین و در نهایت دیابت تیپ 2 می‌شود. سالسالات بر روی مسیر التهابی IKKو NF-KB اثر مهاری دارد. هدف از این مطالعه، مشخص نمودن کارآمدی و تأثیر سالسالات به‌ عنوان یک داروی ضد التهاب در کاهش قند خون مبتلایان به دیابت نوع 2 است.
روش ها: این مطالعه یک کار آزمایی شاهد-دارونما دار دو سوکور بود که به ‌مدت یک‌ ماه به 60 بیمار دیابتی تازه تشخیص داده شده در 2 گروه تصادفی شده‌ی دارو و دارونما داده شد، مقدار سالسالات تجویز شده 3 گرم (2 قرص 750 میلی‌گرمی هر 12 ساعت) در روز بود.

یافته ها: بین گروه های دارو و دارونما در زمان ورود به مطالعه از نظر قند خون ناشتا (به ترتیب 124 در برابر 127) تفاوت معنی‌داری از نظر آماری وجود نداشت (628/0P = ). بیست و هشت بیمار در گروه دارو و 23 بیمار در گروه دارونما مطالعه را به پایان رساندند. سالسالات قند خون ناشتا را در گروه دارو (20 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) در مقایسه با گروه دارو‌نما (2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) به ‌صورت معنی‌داری کاهش داد (05/0P = )
نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که در اثر مصرف 3 گرم در روز از داروی ضد التهاب سالسالات به ‌مدت 1 ماه حدود 5/15 درصد قند خون ناشتای پایه‌ی افراد دیابتی را کاهش می یابد. این نتایج رضایت بخش می‌تواند باعث ایجاد راهی جدید در درمان دیابت شود.
واژگان کلیدی: دیابت، التهاب، سالیسیلات، سالسالات

عنوان مقاله [English]

Salsalate Efficacy in Blood Glucose Level Reduction in Diabetes

نویسندگان [English]

  • Elham Faghih Imani 1
  • Masoud Amini 2
  • Hasan Rezvanian 3
  • Zahra Faghih Imani 4
  • Ali Toghyani 5
  • Maryam Zare 6
  • Peyman Adibi 7
1 Endocrinologist, Department of Internal Medicine, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Professor of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Associate Professor of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 General Physician, Researcher of Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Researcher, Young Research Club, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan
6 Researcher, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
7 Associate Professor of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Several studies showed that obesity and fat deposition in the tissues along with inflammatory response may induce insulin resistance and finally type II diabetes. Salsalate can inhibit IKK and NF-KB inflammatory pathway. The aim of this study was to determine the efficacy of salsalate as an anti-inflammatory drug in blood glucose decrement of diabetics.
Methods: This was a double blind case-control trial. Sixty newly diagnosed diabetic patients were randomized in the drug and the placebo groups. The drug group used were received 3g Salsalate per day (two 750 mg tablets every 12 hours orally) for one month.
Findings: At baseline there was no significant differences between drug group mean fasting plasma glucose level (124 mg/dl) and placebo group (127 mg/dl) (P = 0.628). Twenty eight patients in drug group and 23 ones in placebo group finished the study. Salsalate had reduced significantly the fasting glucose in the drug group (20 mg/dl) in comparison to placebo group (P < 0.05).
Conclusion:This study showed that using 3 grams of Salsalate for one month reduces 15.5% of baseline blood glucose level of diabetic cases. These acceptable results may open a new approach in the treatment of diabetes.

Key words:Diabetes, Inflammation, Salcylates, Salsalate.