بررسی میزان فراوانی اختلالات بینایی در ارزیابی‌های غربالگری دانش‌آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران

2 مشاور وزیر و مدیر کل اداره سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، تهران

3 کارشناس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران

4 متخصص اطفال، رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

6 پژوهشگر مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

7 دانشیار متخصص اطفال، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: اختلالات بینایی در کودکی آثار بارزی بر تکامل کودک دارد و باعث محدود شدن فعالیت‌های اجتماعی، جسمانی، آموزشی و در نهایت آینده شغلی او می‌شود. در این مطالعه به بررسی شیوع اختلالات بینایی در ارزیابی‌های غربالگری دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور پرداختیم.

روش ها: جمعیت نمونه شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ها‌ی اول دبستان، سوم دبستان، اول راهنمایی و اول دبیرستان در مدارس وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در سال 1386 می‌باشد .

یافته ها: شیوع اختلالات بینایی در این مطالعه 7/4 درصد در دانش‌آموزان مقطع اول ابتدایی، 8/3 درصد در دانش‌آموزان مقطع سوم ابتدایی و 8/5 درصد در دانش‌آموزان مقطع اول راهنمایی و 1/4 درصد در دانش‌آموزان مقطع اول دبیرستان اختلال بینایی در ارزیابی‌های غربالگری به دست آمد. بیشترین میزان اختلال بینایی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (59/10 درصد) گزارش شده است .

نتیجه گیری: شیوع اختلالات بینایی در برخی مناطق نسبت به کشور در مطالعه فعلی و گذشته بالا می‌باشد. طراحی مطالعات دقیق برای تعیین علل احتمالی نظیر عوامل محیطی و ... و بررسی نوع اختلال بینایی ضروری است.

وازگان کلیدی: غربالگری، اختلالات بینایی، دانش‌آموزان

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Visual Impairments among School- Aged Children: The Results of a National Screening Program

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amir Amirkhani 1
  • Seyed Hassan Ziaedini 2
  • Marziyeh Dashti 3
  • Tahereh Aminaei 3
  • Glayol Ardalan 4
  • Parisa Mirmoghtadaee 5
  • Parinaz Poursafa 6
  • Roya Kelishadi 7
1 General Direcor, Family, Health, Population and School Health Bureau, Ministry of Health and Medical Education, Tehran
2 General Director, Health and Physical Activity and Prevention of Social Hazards Office, Ministry of Education and Training, Tehran
3 Senior Expert, Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran
4 Head of Adolescents, Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran
5 Specialist in Community&Preventive Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
6 Research Assistant, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
7 Associate Professor of Pediatrics, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Visual impairments affect child development and limit their social activity, education and future life. In this study, the prevalence of visual impairments was determined among school-aged children in a screening program.

Methods: All first and third grade students in primary schools, first grade students in secondary and high schools related to Iranian universities of medical science were selected. The data were gathered by universities in 2007.

Findings:The prevalence of visual impairments was 4.7% and 3.8% in first grade and third grade students in primary schools. It was 5.8% and 4.1% in first grade students in secondary and high schools respectively. The highest prevalence (10.59%) was reported from Kermanshah University of Medical Sciences.

Conclusion: It is considered more detailed interventions are necessary, especially in high prevalence regions, to determine the different types of visual impairments and their risk factors.

Key words: Screening, Visual impairments, School children.