بررسی اثر بخشی تزریق تریامسینولون داخل توربینیت تحتانی در مقایسه با مصرف ستیریزین به مدت یک ماه در بیماران دچار رینیت آلرژیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 متخصص گوش،حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: رینیت آلرژیک از شایع‌ترین بیماری‌هاست. اگرچه داروی انتخابی برای رینیت آلرژیک آنتی‌هیستامین‌های نسل جدید می‌باشند، امّا برخی از بیماران به درمان با آنتی‌هیستامین‌های نسل جدید پاسخی نشان نمی‌دهند. به‌علاوه، برخی از بیماران پذیرش دارویی ندارند و داروی خوراکی را به میزان و مدت کافی مصرف نمی‌کنند. هدف این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای اثر درمانی تزریق تریامسینولون داخل کونکای تحتانی بینی و درمان طبی با ستیریزین در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک است.روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود. جمعیت مورد مطالعه، شامل بیمارانی می‌شد که مبتلا به رینیت آلرژیک بودند. برای بیماران دو پرسش‌نامه یکی مربوط به شدت علایم بالینی و دیگری مربوط به کیفیت زندگی تکمیل شد. 90 بیمار مورد مطالعه به دو گروه 45 نفری تقسیم شدند. گروه اوّل تحت درمان دارویی با 10 میلی‌گرم تریامسینولون در هر کونکای تحتانی بینی و گروه دوّم به مدت 30 روز تحت درمان با روزانه یک عدد قرص ستیریزین 10 میلی‌گرم قرار گرفتند، سپس بیماران در پایان هفته‌ی اوّل و یک ماه بعد از ویزیت اوّل دوباره ویزیت شدند و پرسش‌نامه‌های مربوط دوباره پر شد.یافته‌ها: شدت علایم بیماری و کیفیت زندگی ویزیت اوّل، یک هفته بعد و یک ماه بعد از درمان در بیماران هر دو گروه ارزیابی شد، که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین داده‌های به‌دست آمده در هر مقطع زمانی بین دو گروه وجود نداشت.نتیجه‌گیری: یک نوبت تزریق تریامسینولون داخل کونکای تحتانی بینی، از نظر کنترل علایم بالینی و بهبود معیارهای کیفیت زندگی، به اندازه‌ی مصرف روزانه 10 میلی‌گرم قرص ستیریزین به مدت یک ماه مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intraturbinal Injection of Triamcinolon in Comparison with Oral Cetirizin in the Treatment of Allergic Rhinitis

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Rogha 1
 • Saied Mostafa Hashemi 2
 • Saied Ahmadreza Okhovat 2
 • Hamed Saied Abasi 3
1 Assistant Professor, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associated Professor, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Otolaryngologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

AbstractBackground: Allergic rhinitis is one of the most common diseases. Its high prevalence and negative effects on the quality of life demands an effective treatment. Although new generations of antihistamines are the treatment of choice, some patients do not respond to antihistamines. Furthermore the drug compliance is not enough in a few patients. These factors show that an effective treatment is needed in these settings. This study was designed to evaluate the efficacy of a single dose of triamcinolon injection in the inferior turbinate and daily cetirizin treatments.Methods: In this clinical trial, we select our cases among the patients who have allergic rhinitis according to ARIA criteria. For each patient we filled two questionnaires. One contains questions about patient symptoms and other about the patient’s quality of life. 90 patients enrolled in our study. The patients equally divided into two groups. The fist group received triamcinolon injection in the inferior turbinate and the second group recieved cetirizin 10 mg daily.Findings: The severity of symptoms and quality of life were evaluated at the beginning of study, one week and one month later, there was no significant difference between two groups after treatment.Conclusion: A single dose of triamcinolon injection in the inferior turbinate is as effective as one month use of cetirizin 10 mg daily regarding symptom control and quality of life improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allergic rhinitis
 • triamcinolon
 • cetirizin
 • Quality of Life
 1. Cummings CW, Haughey BH, Thomas JR, Harker LA, Flint PW. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 4th ed. Philadelphia: Mosby; 2004. p. 981-9
 2. Scadding GK, Lund VJ. Investigative Rhinology. 1st ed. London: Informa HealthCare; 2004. p. 11-21.
 3. Jafek BW, Murrow BW. ENT Secrets. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2004. p. 114-6.
 4. Bousquet J, Van Cauwenberge P, Bachert C, Canonica GW, Demoly P, Durham SR, et al. Requirements for medications commonly used in the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). Allergy 2003; 58(3): 192-7.
 5. Spangler DL, Brunton S. Efficacy and central nervous system impairment of newer-generation prescription antihistamines in seasonal allergic rhinitis. South Med J 2006; 99(6): 593-9.
 6. Casale TB, Blaiss MS, Gelfand E, Gilmore T, Harvey PD, Hindmarch I, et al. First do no harm: managing antihistamine impairment in patients with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2003; 111(5): S835-S42.
 7. Harvey RP, Comer C, Sanders B, Westley R, Marsh W, Shapiro H, et al. Model for outcomes assessment of antihistamine use for seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 1996; 97(6): 1233-41.
 8. Settipane RA. Rhinitis: a dose of epidemiological reality. Allergy Asthma Proc 2003; 24(3): 147-54.
 9. Tanner LA, Reilly M, Meltzer EO, Bradford JE, Mason J. Effect of Fexofenadine HC1 on Quality of Life and Work, Classroom, and Daily Activity Impairment in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis. American Journal of Managed Care 1999; 5(4): 235-47.
 10. Baiardini I, Pasquali M, Giardini A, Specchia C, Passalacqua G, Venturi S, et al. Rhinasthma: a new specific QoL questionnaire for patients with rhinitis and asthma. Allergy 2003; 58(4): 289-94.
 11. Malone DC, Lawson KA, Smith DH, Arrighi HM, Battista C. A cost of illness study of allergic rhinitis in the United States. J Allergy Clin Immunol 1997; 99(1 Pt 1): 22-7.
 12. Van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, et al. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2000; 55(2): 116-34.
 13. Becker SS, Duncavage JA. The role of steroid injection in the management of sinonasal polyps. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 16(1): 38-43.